Hortipoint Vakbeurs Klimaat wint steeds meer aan gewicht

  Vakbeurs Klimaat wint steeds meer aan gewicht

  0

  Donderdag 8 november vindt in Expo Houten de Vakbeurs Klimaat plaats. Na weer een record hete en vooral droge zomer en tot in het najaar weerrecords, is het belang van klimaatadaptatie voor iedereen duidelijk. Op de beurs staan aanbieders van oplossingen voor een klimaatbestendige openbare ruimte.

  Dat de beurs steeds meer aan gewicht wint, blijkt wel uit de ondertekening tijdens de Vakbeurs Klimaat door businesslijndirecteur Henri Deelstra van Antea Groep en wethouder Fles van Gemeente Noordwijk van de Algemene Intentieverklaring ruimtelijke adaptatie van het deltaprogramma. Dit onder toeziend oog van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Aanvang 10.50 uur, stand 2.3.40.

  Plein Bordeaux

  Evenals op Vakbeurs Openbare ruimte is het Plein Bordeaux weer aanwezig. Ons huidige klimaat zal volgens het KNMI gaan lijken op het zuidwesten van Frankrijk. De hoogste tijd dus om kennis op te doen van steden zoals Bordeaux en ons aan te passen aan de veranderingen van het klimaat. Plein Bordeaux is een initiatief van verschillende bedrijven actief op het gebied van groen, grijs, water en ecologie. Allen zijn ze zich bewust van de noodzaak van klimaatadaptatie. Ieder bedrijf heeft zo zijn eigen toepassingen voor dit thema. https://www.pleinbordeaux.nl/

  De klimaatstraat

  De klimaatstraat is een initiatief van verschillende innovatieve bedrijven die samenwerken aan verduurzaming en slimme vergroening van de stedelijke omgeving. Zij bieden advies in vraagstukken op het gebied van bodem, hitte- en droogteproblematiek, wateroverlast en CO2-gehalte. Van ingenieuze ondergrondse oplossingen tot innovatieve groensystemen op daken en gevels. Groene ‘superhelden’ in de vorm van bomen die extreme omstandigheden verdragen en lichtgewicht bomen die op minder draagkrachtige daken toepasbaar zijn. http://deklimaatstraat.nl/ Lezingen Ook deze editie kent weer een uitgebreid lezingenprogramma. Kosteneffectief investeren in klimaatverandering Overheden hebben de ambitie om Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te hebben ingericht. Ondanks dat ruimtelijke adaptatie vaak wordt genoemd als meest ingrijpend en omvangrijk onderdeel van het deltaprogramma is opvallend dat tot op heden weinig aandacht is voor analyse van schade en kosteneffectiviteit van maatregelen. Alex Hekman, business director Water bij Sweco, geeft een analyse van de extra kosten die klimaatverandering met zich meebrengt voor het beheer van de openbare ruimte. Van daaruit geeft hij zijn visie op de doelmatigheid van adaptatiemaatregelen. Uit projecten van Sweco trekt hij lessen die als bouwstenen kunnen worden gebruikt voor een zinvolle en kosteneffectieve investeringsstrategie. Samen werken aan een klimaatbestendige openbare ruimte De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft al enkele jaren ervaring met het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte. Zowel in nieuwbouw- als bestaande wijken met bodemdaling. Een belangrijk document hierbij is het Waterklimaatplan, dat samen met het Hoogheemraadschap van Delfland is opgesteld. Aan de hand van verschillende projecten laat men zien hoe belangrijk samenwerking (nutsbedrijven, hoogheemraadschap, beheerders, bewoners) is en wat je dan kunt bereiken. Daarnaast gaat men in op de ontwerpprincipes voor een klimaatbestendige openbare ruimte.

  Acceptatie klimaatadaptatieve oplossingen bij burgers én beheerders Klimaatadaptief ontwerpen resulteert in nieuwe, relatief onbekende ontwerpprincipes. Dit vraagt van zowel de gemeentelijk beheerder als van de gebruikers acceptatie van een nieuwe werkelijkheid. Daarmee worden bewustwording, acceptatie en participatie bij het ontwerp en realisatie van nieuwe ontwerpprincipes een belangrijke component. Karel Ossewaarde van Gebieds Managers.

  Klimaat & vergroening? 7 succesvolle Do’s!

  De klimaatveranderingen vragen aanpassingen en juiste keuzes in boom- en beplantingstoepassingen. Maar ook in economische en sociaal-maatschappelijke thema’s kan natuur en groen veel meer doen. Toch pakken we deze kans niet of onvoldoende op. Het kan en moet anders. In deze lezing geeft Marwin Dekkers, directeur van Boomkwekerij M. van den Oever, 7 succesvolle werkwijzen om eenvoudig veel meer groenwaarde en dus leefwereldwaarde duurzaam te realiseren met veel praktische voorbeelden en behaalde resultaten.

  Een integrale gebiedsaanpak is klimaatbestendig

  Klimaatbestendigheid hangt nauw samen met andere uitdagingen bij de inrichting van de openbare ruimte. Het creëren van een gezonde leefomgeving en het behoud van biodiversiteit zijn evengoed heel belangrijk. Al deze problemen kunnen integraal worden aangepakt als we bij de gebiedsontwikkeling meer ruimte voor groen inpassen. Dat moeten we slim doen door bijvoorbeeld planten te kiezen die droogte aankunnen en door hoogteverschillen aan te brengen om water op te vangen. Nico Wissing, mede-oprichter van NL Greenlabel, zal laten zien dat al deze verschillende aspecten sterk met elkaar samenhangen en moeten worden meegenomen bij de inrichting van een gebied. Hoe krijg ik mijn buitenruimte klimaatadaptief? Aan de hand van de thema’s Water, Groen en Klimaat wordt inzicht gegeven hoe buitenruimtes en daktuinen klimaatadaptief kunnen worden ontworpen, gerealiseerd en beheerd. Door middel van concrete voorbeelden wordt verteld welke (technische) maatregelen hierbij mogelijk zijn en toepasbaar in onze buitenruimtes. Er wordt ingegaan op de mogelijkheden van lokale waterberging, hergebruik en zuivering van hemelwater. Daarnaast de toepassingen van groen in relatie tot hittestress, biodiversiteit en welzijn in stedelijk gebied. Ook wordt het beheer van deze maatregelen toegelicht. Marcel Janssen, Donkergroen

  Functioneel en klimaatbestendig stadsgroen

  Stadsgroen moet aantrekkelijk en onderhoudsvriendelijk zijn. De bekende stelregel ‘de juiste plant op de juiste plaats’ geldt ook nog steeds. Maar als de manieren waarop wij planten toepassen veranderen, moeten we opnieuw nadenken over welke planten het meest functioneel zijn. Richten we een plantvak in als noodwateropvang, dan moeten ze overstromingstolerant zijn. Afgelopen zomer hebben we gezien, dat de eisen die aan droogtetolerantie gesteld worden ook hoger zijn dan voorheen. Margareth Hop van Actifolia licht een tipje van de sluier op over welke bomen, heesters en vaste planten onze steden in de toekomst een aangenaam leefklimaat kunnen bezorgen.

  Stresstest

  De Klimaat Stresstest blijft actueel, zo blijkt ook uit het programma van Vakbeurs Klimaat. Bertrick van den Dikkenberg, Buro Boot: In een half uurtje halen we het net op met de belangrijke lessen uit de stresstest en kijken we samen naar de toekomst. U krijgt handvatten voor het leven na de stresstest en we kijken naar concrete maatregelen en beleidskeuzes. — Reinier Koenraadt, Strateeg Klimaatadaptatie en Benno Steentjes, Expert Beheer en Klimaatadaptatie Antea Goup: De effecten van de klimaatverandering noopt tot het nadenken over het anders inrichten van de openbare ruimte. De kunst is het vinden van de juiste verbindingen tussen de ontwikkelingen én de juiste mensen. Wij nemen u mee in onze gedachtegang, om nu al stappen te kunnen zetten en in de belangrijke rol van de overheid hierbij. Met het juiste script is wachten niet nodig! — Sander Zweers, BlueLabel: BlueLabel heeft voor alle Nederlandse gemeenten een gedetailleerde waterkwetsbaarheidsscan gemaakt. Elke woning, bedrijfspand en weg hebben een label gekregen die de kwetsbaarheid van wateroverlast weergeeft. Graag delen we de resultaten tot nu toe, hoe dit past in het realiseren van beleidsdoelstellingen; bijvoorbeeld binnen klimaatadaptatie programma’s. — Jeroen Rijsdijk, Senior Adviseur Klimaatadaptatie en Bas Bierens, Senior Adviseur Klimaatadaptatie Arcadis: Veel overheden brengen in rap tempo hun adaptatiezaken op orde. Weten op welke punten je kwetsbaar bent is één ding, daarna begint het werk pas écht. Bestuurlijk draagvlak organiseren en een dialoog met stakeholders over te beheersen risico’s: het vergt allemaal tijd. Maar u kunt tegelijkertijd nu al aan de slag! Door maatregelen die beschermen tegen gevolgen van klimaatverandering mee te nemen in plannen, aanbestedingen en projecten die u opstart, bijv. gebiedsontwikkelingen en groot onderhoud. Hoe u zich kunt beschermen tegen wateroverlast en overstromingen is vaak al duidelijk. Maar hoe wapent u zich tegen hitte en droogte? En kunt u die plannen en projecten ook meteen circulair en CO2-neutraal maken? Na deze praktijkgerichte sessie heeft u 7 tips waarmee u morgen aan de slag kunt.

  Dit artikel verder lezen?

  Uw voordelen

  • Profiteer van onze aanbiedingen en ervaar Tuin en Landschap
  • Tweewekelijks ons digitale magazine in je e-mail en/of
  • Ontvang elke twee weken het tijdschrift Tuin en Landschap
  Ralph Mens
  Ralph Mens is sinds 2007 werkzaam bij Hortipoint en is hoofdredacteur van Tuin en Landschap.

  Reageer op dit artikel

  avatar