Vakbonden stellen werkgevers ultimatum

De vakbonden FNV en CNV hebben werkgevers een ultimatum gesteld om verder te onderhandelen over een nieuwe cao voor hoveniers en groenvoorzieners. Wanneer de werkgevers niet binnen twee weken reageren, dan vervallen mogelijk eerdere afspraken.

FNV Bondgenoten heeft, mede namens CNV Vakmensen, de onderhandelingsdelegatie van de werkgevers op 19 november een brief gestuurd waarin zij vraagt of de werkgevers op basis van een aantal voorwaarden verder willen onderhandelen.

Naast het JaarUrenModel dat de werkgevers graag willen invoeren, ligt er nog een looneis van 2,5% verspreid over twee jaar (twee maal 0,5% in 2014 en twee maal 0,75% in 2015).

Na zeven onderhandelingsrondes is het nog niet gelukt om tot een akkoord te komen. De huidige cao loopt eind dit jaar af.