Vakgroep Ontwerpers van de baan

Het Algemeen Bestuur van branchevereniging VHG heeft besloten geen aparte vakgroep voor ontwerpers op te richten.

Door het wegvallen van het Productschap Tuinbouw kunnen sinds 1 januari 2014 tuinontwerpers lid worden van de VHG. Hoe zij binnen de brancheorganisatie vertegenwoordigd zouden worden, was nog niet duidelijk. Herhaaldelijk werd een aparte vakgroep als mogelijkheid genoemd.

Bestaande vakgroepen
De VHG benadrukt dat zij graag wil voorzien in specifieke activiteiten voor tuinontwerpers om daarmee een bijdrage te leveren aan het professionaliseren van het ontwerpersvak. Het bestuur heeft echter besloten om de belangen van aanpalende vaksegmenten niet door nieuwe maar door de bestaande vakgroepen te laten behartigen.

Platform Ontwerpers
Volgens de VHG zijn er ook zonder een specifieke vakgroep voor tuinontwerpers „ruime mogelijkheden voor deze groep om binnen de bestaande verenigingsstructuur aan belangenbehartiging en vakontwikkeling te doen.’’ Zo wordt vier keer per jaar het Platform Ontwerpers georganiseerd. Ook vertegenwoordiging in het vakgroepbestuur en de Ledenraad is mogelijk voor ontwerpers. Via de Vakgroep Hoveniers kunnen ontwerpers hun wensen kenbaar maken, stelt de VHG.