Varkens bestrijden Japanse duizendknoop niet effectief genoeg

De Bonte Bentheimers in Oosterbeek bestrijden de Japanse duizendknoop niet effectief genoeg. De zes varkens, die sinds april een strook van 5.000 m2 moeten vrijhouden van het onkruid, blijken de voorkeur te geven aan kastanjes en eikels.

Volgens gemeente Renkum zijn de Bentheimers wel aan de Japanse Duizendknoop begonnen, maar dat gebeurde pas toen de voorraad eikels en kastanjes uit de grond op was.

„Mogelijk is het terrein te groot voor de hoeveelheid varkens’’, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Of het een kwestie is van meer varkens inzetten, daarover beslist de gemeente pas nadat het experiment eind oktober wordt beëindigd. „We willen niet te veel varkens op een te kleine oppervlakte.’’

Ultima
Andere media berichtten onlangs dat de gemeente de Japanse duizendknoop met een chemisch middel heeft bestreden omdat de varkens het onkruid niet aankunnen. Volgens de gemeente is dit echter alleen in het aangrenzende perceel gebeurt, en zeker niet in de strook waar de varkens grazen. De gemeente heeft hiervoor het middel Ultima ingezet in combinatie met het afmaaien van de duizendknoop.

De varkens blijven tot eind oktober op de locatie langs de Nico Bovenweg in Oosterbeek. Vervolgens evalueert de gemeente het experiment qua resultaat en kosten. Ook wordt de mening van de omwonenden meegenomen. Aan de hand van de evaluatie besluit de gemeente of ze volgend jaar doorgaat met het project.