Veel aandacht voor Boomfeestdag in provincies

In tien van de twaalf provincies doet woensdag een commissaris van de Koning of gedeputeerde mee aan de Boomfeestdag. Tegelijk loopt het aantal deelnemende scholen en gemeenten terug. Het thema is dit jaar bomen en water.

Boomfeestdag wordt dit jaar massaal ondersteund vanuit de provincies. Het feit dat het evenement samenvalt met de Provinciale en waterschapsverkiezingen zal hier een rol bij spelen. In diverse provincies vindt de Accentviering Boomfeestdag plaats op een terrein van Staatsbosbeheer, de moederorganisatie van Stichting Nationale Boomfeestdag.

Zorgelijk
Tegelijk loopt het aantal deelnemende gemeenten en scholen terug. Een zorgelijke ontwikkeling, vindt directeur Peter Derksen. Naar verwachting zullen woensdag in 240 gemeenten Boomfeestdagactiviteiten plaatsvinden. Zo’n 100.000 kinderen planten samen met gemeenten, vrijwilligers en terreinbeheerders ruim 200.000 bomen en struiken. Vorig jaar deden 115.000 kinderen mee, in 2008 waren het er nog 125.000. In totaal wordt woensdag een oppervlakte ter grootte van tachtig voetbalvelden ingeplant.

Bomen en water
Het centrale thema van Boomfeestdag 2015 is Bomen en water. In Gelderland wordt in Park Lingezegen geplant in het Waterrijk. Bij de Nationale Viering in Almere zijn dijkgraaf Klavers en Jeugdwaterschaps-bestuurder Marit Huzen van Waterschap Zuiderzeeland aanwezig, samen met de jeugddijkgraaf van Nederland Wieke Metzlar. In het Limburgse Horst worden hulpmiddelen aangelegd, zodat bomen voldoende water krijgen.

Staatssecretaris Dijksma is eregast bij de Nationale Viering Boomfeestdag. Zij gaat een boom planten in de ‘boomcirkel’ bij het nieuwe bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer en onthult een herinneringsplaquette.