Veel hommelsoorten met uitsterven bedreigd

Het gaat niet goed met de Europese hommels, blijkt uit een recent rapport. Van de 68 soorten die in Europa voorkomen, loopt 24% gevaar om uit te sterven.

Volgens een studie naar de Europese hommels, gefinancierd door de Europese Commissie, gaat 46% van de hommelsoorten in Europa in aantallen achteruit, terwijl 29% stabiel blijft en 13% toeneemt. Volgens de IUCN, de internationale unie van natuurorganisaties, zijn klimaatverandering en de uitbreiding van het landbouwareaal de grootste boosdoeners.

Verbod op middelen
IUCN-lid Natuur & Milieu stelt dat in Nederland de situatie extra zorgelijk is, aangezien boeren hier het hoogste bestrijdingsmiddelengebruik per hectare in Europa hebben, en pleit daarom voor een verbod op bijenonvriendelijke bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Ook wil de organisatie dat er meer bloemrijke akkerlanden, bermen en weilanden komen.

Bron: IUCN