Veiligheid verantwoordelijkheid chaffeur, werkgever en opdrachtgever

„Weggebruikers realiseren zich over het algemeen onvoldoende welke gevaren ze lopen als ze zich te dicht bij maaimachines en dergelijke bevinden die aan het werk zijn langs de openbare weg. Als chauffeur of machinist kom je vaak al ogen te kort om je werkzaamheden, de omgeving en het verkeer in de gaten te houden. Je schrikt dan van de onoplettendheid van mensen die in de gevarenzone gaan staan, in het draaibereik, of vlak achter de machine, soms zo dicht erop dat je in je spiegels iemand niet eens ziet.

Leidinggevenden bij bedrijven moeten zich realiseren dat hun medewerkers verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van andere weggebruikers en het publiek. Aangezien maaiwerkzaamheden mobiele werkzaamheden zijn, en het verkeer ook doorgang moet vinden, is het onmogelijk om een vrij werkterrein te creëren. Er moet dus aandacht worden besteed aan waarschuwingsborden, afzettingen, kundigheid van het personeel en de staat en inrichting van het materieel. Met goede spiegels en camera’s is er veel mogelijk, maar haal je niet alle risico’s weg.

Binnenkort worden trekkerrijbewijzen verplicht en dat zal de veiligheid van het deelnemen aan het verkeer met dergelijke machines ongetwijfeld vergroten. Het werken met machines in drukke verkeersomstandigheden kan echter alleen in de praktijk worden geleerd. En in de praktijk bestaat er een flink spanningsveld tussen het voor de laagste prijs gunnen van maaibestekken enerzijds, en het veilig en goed kunnen uitvoeren van werkzaamheden anderzijds.

Het T-rijbewijs waar we met brancheorganisatie CUMELA jarenlang voor hebben moeten lobbyen komt er eindelijk. Maar dat rijbewijs is slechts een basis, veiligheid blijft mede een verantwoordelijkheid van de werkgevers. Behalve chauffeur en werkgever speelt ook de opdrachtgever een grote rol. Opdrachtgevers kunnen en moeten veilig werken mogelijk maken door niet slechts op de laagste prijs te gunnen.”

Door: Jan Verboon, Directeur Verboon Groep