Verbod op chemische onkruidbestrijding al in 2015

Staatssecretaris Mansveld van Milieu wil een verbod voor alle professionele onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen met ingang van november 2015. Aanvankelijk zou het verbod pas in 2018 ingaan. Voor particulieren komt er een algeheel verbod voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Dat schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. Deze brief is een reactie op het debat naar aanleiding van de Tweede nota duurzame gewasbescherming ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’.

In de brief schrijft Mansveld ook dat zij voor sport- en recreatieterreinen en overige terreinen zoals parken het verbod wil laten ingaan in 2017. Wel blijft een uitzondering mogelijk voor bijvoorbeeld bestrijding van de eikenprocessierups en de Aziatische boktor.

Uitzonderingen
Ook voor onkruidbestrijding op verhardingen zijn uitzonderingen mogelijk voor toepassingen met handgedragen spuitapparatuur, bijvoorbeeld voor situaties waar andere bestrijdingsmethodes technisch niet mogelijk zijn.