‘Verbod op professioneel middelengebruik effectief’

  Het verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw heeft geleid tot een verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer.

  Adviesbureau Royal HaskoningDHV heeft in 2018 de effectiviteit onderzocht van het verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Het onderzoek richtte zich op concentraties en normoverschrijdingen van glyfosaat in het oppervlaktewater.

  Hoofdconclusie van de analyse was dat op drinkwaterinnamepunten een afname in glyfosaatconcentraties en normoverschrijdingen aantoonbaar is. Nader onderzoek maakt volgens de staatssecretaris aannemelijk dat het verbod leidt tot een verdere afname. Op basis van meetgegevens van april 2016 tot en met juni 2019 concludeert Van Veldhoven dat het verbod een geschikte maatregel is die zijn vruchten afwerpt.

  De onderzoeksresultaten zijn te vinden in het ‘Addendum bij Effecten van het gebruiksverbod gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw op oppervlaktewater’.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties