Verdeling €15 miljoen voor groen onderwijs bekend

Het kabinet trekt €15 miljoen extra uit voor groen onderwijs. Wageningen Universiteit krijgt €3,5 miljoen, het groene hbo €1,8 miljoen, het groene mbo €3,6 miljoen en het groene vmbo €6,2 miljoen. Dit heeft staatssecretaris Dijksma de Tweede Kamer per brief laten weten.

Met de €15 miljoen worden de kosten van de stijgende leerlingen- en studentenaantallen in 2015 gedekt. Eenderde van het bedrag heeft Dijksma kunnen vinden door het herschikken van begrotingsposten.

In de brief komt de bewindsvrouw ook terug op een onderzoek naar de bekostigingssystematiek en de effecten hiervan voor het groene en het overig onderwijs.

Groen onderwijs is het enige onderwijs dat niet bekostigd wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, maar door het ministerie van Economische Zaken. De uitkomsten van dit onderzoek worden betrokken bij de besprekingen van het kabinet over de begroting 2016.