‘Verkoopverbod glyfosaat juridisch niet haalbaar’

Een verkoopverbod op glyfosaat is juridisch niet haalbaar. Dat schrijft staatssecretaris Mansveld van Milieu in een brief aan de Tweede Kamer. Het parlement nam 4 maart een motie aan waarin wordt gepleit voor een verbod op verkoop van glyfosaat aan particulieren.

Volgens Mansveld moet een verbod proportioneel zijn en noodzakelijk om het beleidsdoel te bereiken. Hiertoe moeten eerst minder ingrijpende maatregelen worden genomen en moet worden beoordeeld of deze toereikend zijn. Als hier niet aan wordt voldaan, kan een verbod door de rechter worden vernietigd, wat weer leidt tot omvangrijke schadecliams.

Mansveld wil nu op korte termijn in overleg met de tuinbranche om tot een convenant te komen. Hierin moeten zaken komen te staan als introductie van veiligheidsdoppen, verduidelijking van etiketten en specifieke voorlichtingsbrochures.

Na twee jaar, dus in 2016, worden de maatregelen geëvalueerd. Als de verkoop van glyfosaathoudende middelen dan niet minstens met de helft is verminderd, wordt een gebruiksverbod overwogen.