Verlaging btw op hoveniersdiensten onwaarschijnlijk

    Het is onwaarschijnlijk dat in de komende kabinetsperiode het btw-tarief op hoveniersdiensten wordt verlaagd naar 6%. Van alle partijen die reageerden op vragen van Tuin en Landschap, is alleen de Piratenpartij hiervoor.

    Diverse partijen, waaronder VNL, SP en ChristenUnie, pleiten voor het verlagen van het het algemene btw-tarief. Van de zittende partijen is echter geen enkele partij voor een apart verlaagd btw-tarief op hoveniersdiensten.

    De VVD kiest voor het verlagen van de inkomsten- en vennootbelasting. D66 geeft aan het vergroenen van de leefomgeving te willen stimuleren, maar is tegen uitzonderingen in het belastingsysteem. „D66 wil het belastingsysteem juist versimpelen en dus niet zomaar uitzonderingen op het btw-tarief toevoegen.”

    Alleen de Piratenpartij is  voor verlaging van het btw-tarief op hoveniersdiensten. „In algemene zin wil de Piratenpartij belasting op arbeid verlagen en belasting op grondstoffen en vervuilende industrie verhogen. Het verlagen van het btw-tarief voor de hoveniersbranche sluit hier perfect op aan.”

    Lees het uitgebreide artikel met standpunten van de politieke partijen in Tuin en Landschap 5.