Vakblad voor de Bloemisterij Ondernemen Vertrouwen glastuinbouwondernemers onderuit

  Vertrouwen glastuinbouwondernemers onderuit

  0

  Het vertrouwen dat glastuinbouwondernemers in hun bedrijf hebben, is in het vierde kwartaal van 2018 gedaald. De daling bedroeg een kleine 4 indexpunten. De index beweegt zich, ondanks de voorzichtige stijgingen in de eerste drie kwartalen van 2018, nu toch in een dalende trend vanaf 2016 gezien. Zowel de stemmingsindex als de index van de verwachtingen van ondernemers voor over 2 tot 3 jaar daalden. Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex.

  De stemmingsindex begeeft zich sinds het tweede kwartaal van 2016 rond de 30 punten en is ondanks de daling van 5 punten onveranderd hoog. Glastuinbouwers zijn op opengrondstuinbouwondernemers na nog altijd het meest positief over hun huidige bedrijfssituatie in vergelijking met ondernemers in andere land- en tuinbouwsectoren. Er zijn dus nog altijd veel meer ondernemers die een positief oordeel hebben dan ondernemers die een negatief oordeel hebben over hun huidige bedrijfssituatie. Maar door de daling van 5 punten is de index terug op het niveau van eind 2017.

  Toch niet tevreden

  Hoewel de stemmingsindex dus ruim boven het nulpunt blijft, blijken ondernemers nog steeds niet tevreden over de afgelopen 12 maanden. De conjunctuurindex, die ondernemers 12 maanden laat terugkijken, bleef nagenoeg onveranderd op -9 punten staan. Dus zijn er meer ondernemers negatief over de laatste 12 maanden dan positief. De 5 onderliggende factoren veranderden wel. Vooral de opbrengstprijzen lijken zich verder te hebben hersteld ten opzichte van de vorige meting. De index steeg 5 punten. Hierdoor zijn net iets meer ondernemers van mening dat de opbrengstprijs positief heeft bijgedragen aan de bedrijfssituatie de afgelopen 12 maanden. Ook de omzetindex steeg tot boven de nullijn. Maar omdat de productie opnieuw wat terugviel en de kosten wederom wat toenamen is de index over de winst toch negatiever.

  Ook minder vertrouwen toekomst

  Het vertrouwen dat ondernemers hebben in hun bedrijfssituatie op de middellange termijn (toekomstverwachting 2 à 3 jaar) is in het vierde kwartaal van 2018 met 3 punten gezakt naar 7 punten. Hoewel deze nog positief is, daalt deze index al sinds het tweede kwartaal van 2016 gestaag.

  Over de komende 12 maanden zijn glastuinbouwondernemers eveneens minder positief dan een kwartaal eerder. Sinds begin van dit jaar is de index onder het nulpunt gedaald. De index zakte bij de meting in het vierde kwartaal met ruim 3 punten naar -6 punten. Er zijn dus iets meer ondernemers negatief dan positief over de komende 12 maanden. Voor de komende 12 maanden zijn ondernemers op alle onderliggende factoren negatiever dan een kwartaal geleden.

  Reageer op dit artikel

  avatar