Verwachtingen klusmarkt 2016 positief

Van alle uitgevoerde klussen via Werkspot in 2015 staat de tuin op nummer 1. Het aantal klussen dat via de site werd uitgevoerd steeg met 28% ten opzichte van 2014.

De verwachtingen voor de klusmarkt voor het eerste halfjaar zijn positief. Zo geeft 19% van de Nederlanders aan in de eerste helft van dit jaar een klus uit te gaan besteden. Begin 2015 was dit nog 17%.

Daarnaast besteden consumenten steeds duurdere klussen uit, blijkt uit de Klusmonitor van Werkspot.nl onder 1.353 respondenten. De gemiddelde waarde van een klus stond eind 2014 op €3.215 per klus, halverwege het jaar steeg dit bedrag al naar €3.306 en in de huidige Klusmonitor is het gestegen tot €3.569 per klus.

Stabiel
Terugkijkend op 2015 is het verloop van het aantal uitbestede klussen vrij stabiel. Het laatste halfjaar heeft 22% van de Nederlandse consumenten een klus uitbesteed, tegenover 21% in het eerste halfjaar van 2015.
Het totaal aantal klussen dat via Werkspot is uitgevoerd in 2015 ligt op ruim 280.000 klussen, een stijging van 28% ten opzichte van 2014.

Ouderen
Uit het onderzoek blijkt dat ouderen meer dan jongeren geneigd zijn om klussen uit te besteden in het nieuwe jaar, en mannen meer dan vrouwen. Laagopgeleiden hebben meer klussen ter uitbesteding gepland dan mensen met een hoge opleiding.

Qua verdeling over het land is uit de Klusmonitor af te leiden dat in Flevoland de meeste klussen op de planning staan en in Friesland er vooralsnog het minst behoefte is aan professionele vakmannen.