Verzekeraars: Schade als gevolg van extreem weer neemt toe

Extreem weer als gevolg van klimaatverandering zorgt voor steeds meer schade aan huizen, bedrijfsgebouwen en voertuigen. Dat zegt het Verbond van Verzekeraars. Dit kan op den duur leiden tot hogere premies.

Volgens het Verbond is het noodzakelijk om als samenleving meer te anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering. „We moeten land en gebouwen anders inrichten en gebruiken, zodat we zo goed mogelijk tegen de gevolgen van klimaatverandering bestand zijn. Hier ligt een taak voor de politiek, maar burgers en bedrijven kunnen ook veel doen om de schade te beperken.”

Groene daken

Zo stimuleert schadeverzekeraar Interpolis de aanleg van groen daken. Groene daken houden regenwater vast en ontlasten zo het riool tijdens zware buien. Hierdoor wordt de kans op schade door wateroverlast kleiner.

Zonder maatregelen neemt de schadelast naar verwachting flink toe. Zo constateerde het Verbond van Verzekeraars dat alleen al de particuliere schade door extreme neerslag en hagel (nu €125 miljoen) de komende decennia kan verdubbelen als er geen maatregelen worden genomen.

Premies hoger

„Dit kan problemen opleveren voor verzekeraars, die hun schadelast zien stijgen. Maar ook consumenten kunnen dit gaan merken. Het zou zomaar kunnen dat de premies in bepaalde gebieden hoger worden of zelfs dat bepaalde risico’s worden uitgesloten van verzekeringsdekking.”

Zonnepanelen

Overigens stijgt de schadelast niet alleen door extremere weersomstandigheden, zo lezen we in het jaarverslag over 2019. Ook de waardestijging van panden speelt een rol, naast het gebruik van zonnepanelen en doordat schade vaak hersteld wordt met duurzame materialen van een hogere kwaliteit.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties