Tuin en Landschap nieuws VHG: ‘Laat groenwerkzaamheden zoveel mogelijk doorgaan’

VHG: ‘Laat groenwerkzaamheden zoveel mogelijk doorgaan’

0

De VHG pleit ervoor om groenwerkzaamheden, zowel binnen als buiten, zoveel mogelijk door te laten gaan. Groenondernemers ondervinden schade door de maatregelen om het coronavirus te bestrijden.

„Met inachtneming van de instructies voor veilig en gezond werken is doorwerken goed mogelijk”, stelt VHG-directeur Egbert Roozen. „VHG staat in nauw contact met onder andere de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken, om voortdurend informatie over de ontwikkelingen in de groene branche aan te leveren en aan te geven wat er nodig is om veilig te kunnen blijven werken en de markt op gang te houden.”

Sinds 23 maart neemt Roozen wekelijks deel aan de ‘uitvraag bouw problematiek Covid-19’, een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken om de belangrijkste knelpunten in de bouw en aanverwante sectoren boven tafel te krijgen.

Steunmaatregelen

De vragen gaan over de voortgang van projecten, personeel, financieel-economische gevolgen, gevolgen op de werkplek, liquiditeit en de ervaringen met het noodmaatregelenpakket dat door het kabinet is gepresenteerd.

„Voor nu lijken de steunmaatregelen van de Rijksoverheid voldoende voor de bedrijven in de groene branche”, stelt Roozen. „We zien wel dat de liquiditeit van bedrijven onder druk staat. Bedrijven die problemen op het gebied van liquiditeit ervaren, worden door VHG geholpen bij het aanvragen van steunmaatregelen. Uiteraard zullen we de vraag naar en het effect van deze maatregelen in de gaten houden.”

Bijzondere status

VHG pleit ervoor om het beroep van hovenier, groenvoorziener, boomspecialist, dak- en gevelbegroener en interieurbeplanter een bijzondere status te geven. Daarmee zouden de werkzaamheden, in het geval er verdergaande maatregelen komen, zo lang mogelijk kunnen worden voortgezet.

Volgens VHG sluit het werk aan bij het algemeen maatschappelijk belang van onder andere de bouwopgave, klimaatbestendigheid, biodiversiteit, kwaliteit openbare ruimte en beheersing van plagen zoals de eikenprocessierups.

Aanbestedingen

„Het is belangrijk overheden te motiveren door te gaan met aanbestedingen en vergunningverlening rondom groen- en natuurinclusieve bouwprojecten”, aldus Roozen. „De groenbranche ondervindt nu al problemen bij de continuering van projecten en in de planvorming. Groenaanleg en -onderhoud zit vaak geclusterd in grotere bestekken. Het zou beter zijn om het groen uit deze clustering te halen en apart aan te besteden.”

VHG wil hiervoor aan tafel met Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten om samen te kijken wat er gedaan kan worden om de aanleg en het onderhoud van groenvoorzieningen in de openbare ruimte en natuurinclusieve gebouwen voort te zetten. „We hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd om hierbij te helpen.”

‘Samen Veilig Doorwerken’

Branchevereniging VHG is ook een van de ondersteuners van het protocol ‘Samen Veilig Doorwerken’, dat minister Knops van Binnenlandse Zaken op 31 maart aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten, en alle werkenden over veilig werken tijdens de coronacrisis. In lijn met dat protocol heeft VHG een overzichtelijke handreiking voor bedrijven in de groene branche gemaakt.

SW-bedrijven

Verder vraagt VHG in de uitvraag aandacht voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, zowel bij SW- als private bedrijven. Een groot deel van hen zit momenteel thuis. VHG zou graag samen met Cedris overleg willen voeren met het ministerie van SZW om te onderzoek wat er nodig is om deze doelgroepen aan het werk te kunnen houden. Een ander aandachtspunt dat VHG naar voren heeft gebracht is de voortgang van het vakonderwijs.

Ralph Mens
Ralph Mens is sinds 2007 werkzaam bij Hortipoint en is hoofdredacteur van Tuin en Landschap.

Reageer op dit artikel

avatar