VHG, NL Greenlabel en Steenbreek richten zich op biodiversiteit in stedelijk gebied

Hoe benutten we het stedelijk gebied voor behoud en versterking van biodiversiteit? Drie organisaties – VHG, NL Greenlabel en Stichting Steenbreek – gaan met deze vraag aan de slag binnen de coalitie van het Nationaal Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

VHG en NL Greenlabel hebben zich onlangs aangesloten bij het Nationaal Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Stichting Steenbreek was al enige tijd lid. Waar het Deltaplan zich vooral bezig houdt met het landelijk gebied, gaan de drie partijen zich richten op biodiversiteit in het stedelijk gebied.

NL Greenlabel, VHG en Stichting Steenbreek markeren hun inzet voor het Deltaplan Biodiversiteitsherstel met het ondertekenen van een pledge. Vlnr Lodewijk Hoekstra (mede-oprichter NL Greenlabel), Louise Vet (voorzitter Deltaplan Biodiversiteitsherstel), Egbert Roozen (directeur Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners) en Roel van Dijk (directeur Stichting Steenbreek).

Positieve bijdrage

„De woningbouwopgave voor de komende tien jaar legt een enorme druk op zowel het bestaande stedelijke gebied als op de groene ruimte die door bebouwing in beslag wordt genomen. Om het verlies aan biodiversiteit terug te dringen en waar mogelijk te herstellen, moet de stedelijke biotoop zodanig integraal worden ontwikkeld dat planten en dieren er hun plaats kunnen (blijven) vinden. Doel is om te komen tot planontwikkeling die een positieve bijdrage levert aan de lokale ecologie en aan het welzijn en de gezondheid van de bewoners,” aldus de drie partijen.

Concrete acties

Aan de basis liggen de door VHG ontwikkelde concepten van De Levende Tuin, Het Levende Gebouw en De Levende Openbare Ruimte en de NL Terrein- en Gebiedslabels van NL Greenlabel. In de aanpak van concrete acties kan daarnaast worden voortgebouwd op de campagnes die Steenbreek landelijk uitvoert en op de resultaten van de Green Deal 1.000 hectare stedelijke natuur. De organisaties gaan de komende tijd gezamenlijk een actieplan uitwerken en presenteren aan de overige partners van het Deltaplan.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties