Vakblad voor de Bloemisterij Ondernemen VHG pleit voor krachtenbundeling in groene onderwijs

  VHG pleit voor krachtenbundeling in groene onderwijs

  0

  VHG pleit voor een verregaande krachtenbundeling in het groene onderwijs. Zo stelt de branchevereniging voor om, in samenwerking met het bedrijfsleven, op regionaal niveau zogenoemde ‘hotspots’ in te richten voor vakontwikkeling en vakonderwijs. Dit staat in een brief die VHG naar ministers Van Engelshoven en Slob van Onderwijs heeft gestuurd.

  Branchevereniging VHG deelt de zorg van de ministers over de toekomstbestendigheid van de AOC’s. In de brief geeft de branchevereniging aan dat zij diverse initiatieven heeft genomen om in samenwerking met de groene vmbo-scholen en AOC’s het tij te keren. Zo zijn er projecten opgezet om de doorstroom van het groene vmbo naar het groene mbo te stimuleren door scholen en groenbedrijven nauw met elkaar te laten samenwerken. Ook op mbo-niveau heeft de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven een impuls gekregen.

  Associate Degree-opleiding

  Om een doorlopende leerlijn te creëren is in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein een Associate Degree-opleiding opgezet. Voor zij-instromers is er bovendien de VHG Branche-opleiding. Verder heeft VHG in het kader van het excellentieprogramma de titels Meesterhovenier en Meestergroenvoorziener ontwikkeld. „Al deze initiatieven werpen hun vruchten af, maar we zijn er nog niet”, stelt VHG-directeur Egbert Roozen.

  GroenPact

  Het idee van de regionale hotspots sluit aan bij het GroenPact waarin VHG vertegenwoordigd is. Samen met de ministers en de onderwijsinstellingen wil VHG dit verder uitwerken. „We houden ons aanbevolen om, in dienst van het groene bedrijfsleven, werk te maken van goed onderwijs voor onze sector”, aldus Roozen in de brief aan de ministers.

  Reageer op dit artikel

  avatar