VHG roept kabinet op om meer te investeren in groen

Branchevereniging VHG is positief over de voorgenomen investeringen van het kabinet die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Zo werkt het kabinet aan een nieuw Toekomstfonds. VHG roept hierbij op om niet alleen te investeren in infrastructuur en technologie, maar ook in duurzaamheid en groen.

De plannen van het kabinet voor de woningmarkt worden door de VHG met instemming ontvangen. Zo wil het kabinet €2 miljard uittrekken voor de bouw van nieuwe woningen. VHG pleit ervoor te bouwen aan groene woningen en wijken, waarvoor de concepten van De Levende Tuin en Het Levende Gebouw pasklare handvatten bieden.

Wel moeten groenprofessionals hierbij zo vroeg mogelijk worden betrokken in de planfase. Ook moet er aandacht zijn voor onderhoud en beheer.

Stikstofimpasse
Om de stikstofimpasse te doorbreken, die momenteel veel bouwprojecten stil legt, onderzoekt VHG of groen hierbij een sleutel kan zijn. De branchevereniging is een actieve lobby gestart om deze oplossingsrichting in de kijker te zetten.

Klimaatakkoord
Het Klimaatakkoord werd in de Troonrede genoemd als een speerpunt om bij te dragen aan een leefbaar land, schone lucht, waterveiligheid en kansen voor het innovatieve bedrijfsleven. VHG zet hierbij nadrukkelijk de groene oplossingen op de agenda, die door groenprofessionals kunnen worden gerealiseerd.

Groene onderwijs
VHG bestudeert de Miljoenennota met daarin de begrotingen van de verschillende ministeries op detail en zal hierop de lobbyagenda voor de komende periode baseren. Belangrijk punten, waar VHG naast de ondernemersthema’s extra aandacht aan zal besteden, zijn onder andere de ontwikkelingen in het groene onderwijs, de verbinding van groen in de zorg en investeringen in een beter leefklimaat.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties