Tuin en Landschap nieuws VHG: Stijgende leerlingenaantallen op Groene Hotspots

VHG: Stijgende leerlingenaantallen op Groene Hotspots

0

Op diverse Groene Hotspots waar Branchevereniging VHG, regionale bedrijven en onderwijs nauw samenwerken, is een stijging te zien van het aantal mbo-leerlingen Groene Ruimte. Op een aantal plaatsen zelfs een stevige stijging (30%). Deze toename gaat in tegen de landelijke trend, die al jaren dalende is voor de mbo-opleiding Groene Ruimte.

De verhoogde instroom is deels te verklaren uit de nauwere samenwerking met de regionale groene vmbo-scholen waarin met de hotspots stevig is geïnvesteerd. Daarnaast is er ook meer instroom afkomstig van andere vmbo-scholen. VHG ziet in deze ontwikkeling de bevestiging dat de samenwerking loont en wil verdergaan op de ingeslagen weg van krachtenbundeling en samenwerking met het groene beroepsonderwijs. De bedrijven staan ervoor open om ook tijdens deze coronacrisis jonge vakmensen te blijven opleiden, zo blijkt uit onderzoek dat recent onder VHG-leden is gehouden.

Stijging van 30%

In Houten ziet het Wellantcollege, waar in 2018 de eerste Groene Hotspot van start ging, de leerlingenaantallen met 30% stijgen, zowel in de BOL- als in de BBL-opleidingen. „We hebben dit jaar meer nieuwe aanmeldingen en ook meer doorstroom vanuit niveau 2 naar niveau 3”, vertelt opleidingsmanager Ton Westerveld. Ook de belangstelling voor niveau 4 is toegenomen.

Volgens Westerveld is de toename te danken aan de combinatie van meer bekendheid, meer samenwerking met vmbo-scholen en het regionale bedrijfsleven en de omschakeling naar meer projectmatig onderwijs. Daarnaast speelt ook de grotere maatschappelijke belangstelling voor groen in de leefomgeving mee.

Actieve betrokkenheid bedrijfsleven

Ook in Nijmegen werpt de structurele samenwerking tussen onderwijsinstelling Helicon en het regionale bedrijfsleven zijn vruchten af. Martijn de Groot van De Groot Hoveniers is een van de negen groenbedrijven die betrokken zijn bij de Groene Hotspot in Nijmegen.

„Er is een hele goede synergie ontstaan tussen het onderwijs en de bedrijven. De actieve betrokkenheid van het bedrijfsleven werkt goed en moeten we ook zeker voortzetten. We laten zien wat het vak echt inhoudt via presentaties, promofilmpjes, gastlessen en demonstraties. Leerlingen, docenten én decanen krijgen daardoor een beter beeld van het beroep. Het afleveren van kampioenen tijdens de Nationale Wedstrijd Tuinaanleg dit jaar helpt natuurlijk ook!”

De Groene Hotspots in Velp en Breda zien eveneens meer leerlingen in hun groene opleidingen stromen. De ervaring leert dat er in september bovendien nog leerlingen bij zullen komen.

Ralph Mens
Ralph Mens is sinds 2007 werkzaam bij Hortipoint en is hoofdredacteur van Tuin en Landschap.

Reageer op dit artikel

avatar