Vmbo-groen scoort goed in onderzoek

De AOC Raad is blij met de goede resultaten voor groene vmbo-vestigingen in het jaarlijkse Dronkers-onderzoek. Afgelopen weekend publiceerde de Volkskrant de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van het voortgezet onderwijs in Nederland.

Onder de scholen die een 10 scoren, de hoogst haalbare score, is een hoog percentage vmbo-groen vertegenwoordigd. Maar liefst 31% van deze scholen behoren tot de AOC’s.

De Dronkers-cijfers, op een schaal van 1 tot 10, geven weer over hoeveel kennis en vaardigheden geslaagde leerlingen van de scholen beschikken.

Ook op grond van dit onderzoek kan volgens de AOC Raad worden vastgesteld dat het opbrengstgericht werken op het vmbo-groen tot verbeterde resultaten leidt. De beroepsgerichte leerwegen scoren daarbij beter dan het overige vmbo.

Het masterplan vmbo-groen dat in 2010 is gestart, blijkt daarmee opnieuw zijn vruchten af te werpen. In dit masterplan van de AOC Raad is stevig ingezet op kwaliteitsverbetering van het onderwijs, digitale leermiddelen en toetsing, en examinering voor zowel beroepsgerichte als algemene vakken.