Voorbeeldprojecten helpen bij besluitvorming groene daken

    Het opzetten van voorbeeldprojecten helpt gemeenten en gebouweigenaren bij het nemen van een weloverwogen besluit om groene daken al dan niet te stimuleren of toe te passen. Dat blijkt uit onderzoek van ir. Kees Hendriks van Wageningen UR.

    Voorbeeldprojecten kunnen de voor- en nadelen van groene daken aantonen en meer inzicht geven in de kosten en baten voor betrokken partijen. In het onderzoek zijn ervaringen met stimulering van groene daken in zes gemeenten (Eindhoven, Enschede, Groningen, ’s-Hertogenbosch, Nijmegen, Rotterdam) in beeld gebracht.

    Inzicht in kosten en baten zijn van invloed op de houding van actoren en de kansen voor toepassing en opschaling van groene daken. Stimulering gebeurt vooral met subsidies, communicatie en voorbeeldprojecten. De ervaringen met groene daken zijn overwegend positief en men is tevreden over het stimuleringsbeleid.

    Foto: Picasdre