Voorlopige oplossing gevonden voor probleem afval rupsen

Er is een oplossing gevonden voor de verwerking van afval van de eikenprocessierups. Bedrijven kunnen het afval aanleveren in robuuste zakken, zogenoemde big bags, bij een aantal geselecteerde afvalbedrijven. Dat meldt de Vereniging van Afvalbedrijven.

Groenbedrijven en andere partijen die de afgelopen tijd actief waren met de bestrijding van eikenprocessierupsen, zaten met het afval omdat een aantal afvalverwerkende bedrijven het niet wilde aannemen uit angst dat zakken zouden openscheuren.

Voorlopige oplossing

In overleg met het Ministerie van LNV is nu een voorlopige oplossing om de rupsen aan te leveren in robuuste zakken die niet scheuren. Deze zogenoemde big bags worden ook voor grond of puin gebruikt. Voor de lange termijn wordt nog gezocht naar andere oplossingen.

De Vereniging Afvalbedrijven heeft de afgelopen weken overleg gevoerd met het ministerie en belangenorganisaties zoals VHG en Cumela, om te beoordelen wat de beste verpakkingsmethode is en op welke manier eikenprocessierupsen moeten worden aangeboden.

Voor het overgrote deel van de rupsen is een oplossing gevonden. Voor een klein percentage wordt nog naar een mogelijkheid gezocht. Groenbedrijven en afvalbedrijven gaan de komende periode gezamenlijk zorgen dat de processierupsen zonder risico voor medewerkers en omwonenden worden opgeruimd.

Enquête

VHG en Cumela hebben afgelopen week onder hun leden een enquête gehouden over de verwerking van het afval. Op basis van deze enquête is de inschatting dat ongeveer honderd bedrijven in Nederland actief zijn in het bestrijden van de eikenprocessierups. Het afval wordt deels verzameld in hermetisch afgesloten vaten, deels in plastic zakken in big bags en beperkt opgezogen in water. Het merendeel van het afval blijkt te worden verzameld in plastic zakken. In sommige gevallen zijn deze zakken geplaatst in afgesloten containers.

De afvalverwerkingbedrijven in Nederland nemen de plastic zakken niet meer in ontvangst.
Er wordt op dit moment een protocol uitgewerkt voor het zorgvuldig verzamelen, vervoeren en verwerken van het afval. Hiervoor wordt nagegaan hoe afvalverwerkers materialen kunnen verwerken en welke partijen hiertoe bereid zijn. Naar verwachting wordt het protocol op korte termijn uitgebracht.

Dierencrematorium

Intussen verschijnen er ook andere initiatieven. Zo worden vanaf 23 juli ook eikenprocessierupsen verbrand in dierencrematorium De Breborgh in Bentelo. Met vijf crematieovens is De Breborgh volgens de initiatiefnemers in staat om de eikenprocessierups op grote schaal te vernietigen.

Een groep bedrijven onder de naam Processierups.org biedt deze oplossing aan voor geïnteresseerde partijen. „Processierups.org is een verzameling van bedrijven en instellingen met als gezamenlijk doel de overlast van de (eiken)processierups zoveel mogelijk te beperken en de verspreiding terug te dringen door een gecoördineerde inzet van mankracht en materieel.”

Kadaverzakken

In eerste instantie kan de processierups alleen worden opgehaald bij de bedrijven. In de loop van volgende week zullen er centrale inleverpunten worden opengesteld, zodat de rupsen daar kunnen worden afgeleverd. De aangeboden eikenprocessierupsen dienen verpakt te zijn in afgesloten kadaverzakken met een maximaal gewicht van 10 kilo, staat op de website.

De groep bedrijven achter Processierups.org plaatst de processierups in dezelfde risicocategorie als asbest en biologisch ziekenhuis afval. „Voor beide afvalstromen is er duidelijke regelgeving. Helaas ontbreekt deze duidelijkheid voor de processierups. Wij zijn van mening dat de processierups niet in de reguliere vuilverbranding thuishoort. Deze vorm van afvalverwerking is te grootschalig en niet ingericht voor deze vorm van biologisch gevaarlijk afval.”

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties