Wordt het niet eens tijd voor regelgeving duizendknoop?

„Steeds vaker en op steeds meer plekken zie je uitheemse duizendknoop (Fallopia japonica, F. sachalinensis en F. x bohemica) staan. Daarbij worden bestaande groepen steeds groter. Metershoge bossen duizendknoop verdringen alle andere vegetatie en breiden zich jaar na jaar uit.

In veel landen om ons heen kennen ze dezelfde problematiek. Op het terrein waar de Olympische Spelen van 2012 in Londen gehouden zijn, waren kwik, lood, asbest, andere chemicaliën en 60 niet ontplofte Duitse bommen uit de tweede wereldoorlog gevonden. Het grootste probleem voor het bouwrijp maken van het terrein vormde echter de Japanse duizendknoop. Het opruimen van de duizenknoop voor de Spelen kostte volgens de RHS naar schatting 70 miljoen pond.

In Engeland is er regelgeving die de verspreiding van duizendknoop moet tegengaan. Dit bestaat uit drie onderdelen. Ten eerst is het verboden om duizendknoop te laten groeien in het wild, door het aan te planten of anderszins.

Ten tweede geldt de plant als ’controlled waste’, dat wil zeggen dat het in bezit hebben, verwerken en afvoeren van grond die besmet is met duizendknoop aan regels gebonden is (zo moet het minstens vijf meter diep begraven worden).

Alleen geregistreerde bedrijven mogen het afval verwijderen, vervoeren en verwerken. De regels waaraan deze bedrijven zich moeten houden zijn erop gericht verdere besmetting tegen te gaan en te voorkomen dat het afval ’ontsnapt’. Tot slot ben je aansprakelijk voor de schade als Japanse duizendknoop zich via jouw land naar dat van de buren verspreidt.

Nu ben ik geen specialist op het gebied van duizendknoop, afvalverwerking of regelgeving, maar ik zie de uitdijende Fallopiavelden dagelijks om me heen. Als we nu niets doen wordt het probleem alleen maar groter en daarmee duurder als we het uiteindelijk toch aan moeten pakken.

Het is dan ook belangrijk dat er meer bewustzijn moet komen bij burgers en terreinbeheerders. Daarom vind ik dat we op zijn minst na moeten denken over regelgeving om de verspreiding van uitheemse duizendknoop aan banden te leggen.”

Door: Connie Ettema, Oprichter en meewerkend eigenaar van Ettema TuininrichtingReacties:Helemaal mee eens.
En voor een aantal bamboesoorten mag hetzelfde gaan gelden.Door: Marilies Jacobs Tuinontwerp & BeplantingsadviesGebiedsbeperking duizendknoop; al meer dan 15 jaar verkopen we naar Engeland antiwortelfolie. Toepassing onderin kruipruimtes, afdekking van gronddepots en begrenzing van besmet gebied. www.rootbarrier.com
Door: Gerard BodewesAls Belgisch werkend landschapsarchitect op overheidsterrein, volledig mee akkoord. Er zijn een aantal manieren om de planten aan te pakken,helaas zeer duur met niet altijd een 100% eindresultaat. En geef deze plant 1% herkansing en hij staat er na één jaar terug in volle glorie. Oplossing: Europees, drastisch en volhardend aanpakken, alsook voorstellen van economisch/ ecologische behandelingen.Mvg, Karl Clement
Door: Clement KarlConny, Helemaal mee eens. Wel een aanvulling die niet onbelangrijk is. Je noemt de enorme uitbreiding van Fallopia J een probleem voor de flora – maar er is meer. Het is zo’n sterke plant dat hij zich ook door funderingen en gebouwen heenwerkt. In Engeland is het nu zo dat als FJ binnen een ruime straal van een huis aanwezig is, de officiële taxatie van een huis met tienduizenden (!) ponden afneemt. Daar wordt dan ook in zijn algemeenheid veel strenger opgetreden door lokale overheden. In mijn regio zie ik overigens FJ op meerdere plaatsen, goed in het zicht van de weg (en dus mogelijke controle), toenemen.
Door: Tanja van der Knoop (Hof van de vierde Sortie)Het zou inderdaad goed zijn als er meer wordt gedaan om verdere verspreiding van duizendknoop te voorkomen. Binnen een landelijke praktijkproef die wij in samenwerking met meer dan 30 terreinbeheerders uitvoeren (zie http://probos.nl/index.php?cat=home&top=projecten&frames=), focussen wij weliswaar in eerste instantie op de bestrijding van de soort, maar het voorkomen van verdere verspreiding is een belangrijk nevendoel. Richtlijnen en regelgeving voor het omgaan met maaisel van duizendknoop en grond met wortelstokken zouden zeker op z’n plaats zijn. Er kan overigens ook nog veel bereikt worden door het vergroten van de aandacht voor duizendknoop en het bewustzijn dat dit een probleem is.
Door: Casper de Groot, Probosook helemaal mee eens, nu nog iemand die ook regelgeving gaat maken en uitvoeren.
hoe zit het met cultivars bv. Compacta is minder groot maar net zo hardnekkig en bijna niet weg te krijgen, deze plant wordt wel aangeboden door kwekers, deze kwekers benaderen zou al een begin kunnen zijn.
Door: kees de jong70 millioen pond ha ha, geloof je toch niet he
Door: Jan.pullens@ziggo.nlja,indedaad
Ik heb niet veel in de instellings tuinen waar ik werk,maar het is moeilijk te bestrijden.
Wat remt is in een jong stadium afmaaien.
Met ultima van ecostyl gaat ook goed.
aan banden leggen zou goed zij
Door: m.lensink