Waterschap Hunze en Aa’s plaatst noodpompen wegens droogte

Waterschap Hunze en Aa’s plaatst dinsdag noodpompen bij de gemalen Veendam en Vennix (nabij Musselkanaal). Hiermee kan het waterschap meer water de gebieden inpompen waar op dit moment een verbod geldt om overdag te beregenen. Ook nu er alleen nog ’s avonds en ’s nachts in deze gebieden wordt beregend, is er nog steeds sprake van een forse, aanhoudende watervraag.

Gedeeltelijk beregeningsverbod blijft van kracht

Ook met de inzet van de noodpompen blijft het nodig om het gedeeltelijke beregeningsverbod dat sinds vrijdag 7 augustus van kracht is, te handhaven. Dit verbod is van kracht van 7 tot 19 uur en geldt voor ruwweg de Drentse Veenkoloniën, Westerwolde en de omgeving van Stadskanaal en Veendam. Het verbod geld voor beregening uit oppervlaktewater voor alle gewassen.

noodpompen
In het rood gemarkeerde gebied geldt een beregeningsverbod voor alle gewassen van 07.00 u tot 19.00 u. Bron: Waterschap Hunze en Aa’s.

Het gedeeltelijk beregeningsverbod heeft effect. Het afgelopen weekend heeft het waterschap nog net voldoende water kunnen aanvoeren en verdelen in het gebied. Dit mede dankzij de medewerking van beregenaars die goed gehoor geven aan de beperking in de beregening, aldus het waterschap.

Watervraag neemt verder toe

Met aanhoudend droog weer in het vooruitzicht, voorziet het waterschap echter dat de watervraag verder toeneemt. Daarom is extra capaciteit noodzakelijk om beregenaars ook de komende tijd te kunnen blijven voorzien van water.

De noodpompen breiden de capaciteit met 25 procent uit. Op die manier kan het waterschap in totaal circa 10.000 liter water per seconde aanvoeren naar de omgeving van Veendam, Stadskanaal, Westerwolde en de Drentse Veenkoloniën. De kosten die gemoeid zijn met deze extra aanvoercapaciteit bedragen minimaal 100.000 euro. Dit bedrag loopt op als de noodpompen over een langere periode nodig blijven.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties