Hortipoint Waterschap past maaibeheer aan wegens droogte

  Waterschap past maaibeheer aan wegens droogte

  0

  Door de afname van de hoeveelheid zuurstof in het water, heeft het waterleven het moeilijk. Dit is bijvoorbeeld te zien aan naar zuurstof happende vissen of vissterfte. Om de vissen te helpen, heeft Waterschap Aa en Maas op een aantal plaatsen in het beheergebied het maaibeheer aangepast.

  Waar het kan, worden sloten later gemaaid om te zorgen dat de kwaliteit van het water niet achteruit gaat. Maaien verstoort tijdelijk de kwaliteit van het water. Door het maaien wervelen slib en andere op de bodem aanwezige zaken, als takjes, blad, zand of grind, op. Daarbij komen onder andere voedingsstoffen vrij.

  zuurstoftekort

  Algen en bacteriën gebruiken deze voedingsstoffen en zorgen ervoor dat het zuurstofgehalte in het water daalt. Zo kan er zuurstoftekort ontstaan voor andere soorten in het water, zoals vissen en planten.

  Normaal gesproken is dit geen probleem, omdat er voldoende zuurstof in het water aanwezig is. In de huidige droge situatie is er weinig verversing met zuurstofrijk water, waardoor maaien kan leiden tot daling van de zuurstofconcentratie onder een kritische grens.

  Ralph Mens
  Ralph Mens is sinds 2007 werkzaam bij Hortipoint en is hoofdredacteur van de titels Tuin en Landschap en De Boomkwekerij.

  Reageer op dit artikel

  avatar