De Boomkwekerij Teelt Waterschap waarschuwt voor beregeningsverbod in voorjaar

  Waterschap waarschuwt voor beregeningsverbod in voorjaar

  0

  Waterschap Aa en Maas roept kwekers dringend op zuinig te zijn met grondwater. Als de grondwaterstand na de winter niet voldoende is hersteld, sluit het waterschap een beregeningsverbod in het voorjaar niet uit.

  De mededeling van het waterschap komt bij het bekendmaken dat grasland bij beschermde natuurgebieden vanaf 1 augustus weer beregend mag worden met grondwater, ook overdag. Daaruit zou het misverstand kunnen voortkomen dat het wel goed zit met de grondwatervoorraad in deze droge periode. Niets is minder waar, blijkt uit een persverklaring van waterschap Aa en Maas. Het grondwater is al zo ver gezakt dat het langer laten duren van het verbod geen gunstig effect meer heeft voor natuurgebieden.

  De aanname is dat de komende winter voldoende water wordt aangevuld en het normaal peil van het grond herstelt. „Het waterschap doet een dringend beroep op agrariërs om zo zuinig mogelijk te beregenen uit grondwater en het water dat komende winter valt, zo goed mogelijk vast te houden. Anders is wellicht een beregeningsverbod in het voorjaar alsnog onvermijdelijk. Extra maatregelen acht het waterschap op dit moment nog niet nodig, wel houdt zij het grondwaterpeil nauwlettend in de gaten”, aldus de persverklaring van het schap.

  Oppervlaktewater

  Tegelijkertijd breidt het Waterschap Aa en Maas het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater per 1 augustus verder uit. Voor delen van het verzorgingsgebied van dit schap gold al langer een algeheel onttrekkingsverbod.

  Bekendmakingen van beregeningsverboden worden gepubliceerd op de website overheid.nl

  Reageer op dit artikel

  avatar