Defensie betrokken bij werkinstructie eikenprocessierups

In samenwerking met verschilende partijen zoals het ministerie van Defensie (Defensie Expertise Centrum CBRN) heeft PBM-leverancier Carel Lurvink een werkinstructie opgesteld om op de juiste manier gebruik te maken van persoonlijke beveiligingsmiddelen (PBM’s).

De laatste tijd zijn er veel berichten opgedoken van bedrijven die helemaal zonder of zonder de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, de strijd aangaan met de eikenprocessierups. Juist herhaaldelijke blootstelling aan de brandharen kan de gevoeligheid voor de brandharen echter vergroten.

Belangrijk is ook dat bij elke (plas-) pauze en bij elke verplaatsing met de bus of hoogwerker, de wegwerppakken vervangen worden (anders komen de haren in de cabine terecht). Veel jeuk- en gezondheidsklachten van epr-bestrijders zijn toe te schrijven aan het onzorgvuldige gebruik van PBM’s volgens Kirsten Hommersom, projectleider epr bestrijding bij Carel Lurvink.

Leidraad Beheersing EPR
In de werkinstructie van Carel Lurvink wordt vermeld dat deze onderdeel is van de nieuwe Leidraad Beheersing EPR. Navraag bij zowel het Platform Eikenprocessierups als bij Carel Lurvink leert dat de werkbeschrijving weliswaar is aangeboden bij het Platform Eikenprocessierups voor opname in de nieuwe leidraad, maar dat dit nog niet is gebeurd.

Het deze maand opgerichte Platform Eikenprocessierups is in eerste instantie bezig met de website en het beantwoorden van de vele vragen die hieruit voortkomen van belanghebbenden, het vinden van een oplossing voor de afvalstroom van weggehaalde nesten en het opschalen van de monitoring. Na het ’blussen van deze acute branden’ zal het Platform zich bezighouden met het vernieuwen van het uit 2013 stammende protocol en de werkprocedure daarin eventueel opnemen.

Advies Platform Eikenprocessierups
Het Platform Eikenprocesierups adviseert het volgende over het gebruik van PBM’s: „Bij het bestrijden van EPR dient een overdrukmasker, wegwerp onderhandschoenen, dikke overhandschoenen, laarzen en een stofdichte wegwerpoverall te worden gebruikt. Overalls moeten na elke pauze vervangen worden. De wegwerpoveralls en wegwerp onderhandschoenen moeten afgevoerd worden op dezelfde wijze als rupsafval, in een voorraadvat als irriterend afval.”

Klik hier voor de werkinstructie van Carel Lurvink.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties