Werknemers kunnen bij Colland individueel budget aanvragen

Bij Colland is op 1 juli 2015 de zogenoemde employabilityregeling ingegaan. Die houdt in dat werknemers in de hovenierssector een invidueel budget van €1.500 voor scholing kunnen aanvragen.

Werknemers kunnen hiermee een cursus volgen om te groeien in het vak of om meer verdieping te zoeken in andere bedrijfstakken. Om in aanmerking te komen voor de regeling dient de werknemer onder de cao Hoveniersbedrijf te vallen en niet langer dan zes maanden werkloos te zijn. Daarnaast moet zijn (voormalige) werkgever premie hebben afgedragen aan het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Niet in aanmerking
Een werknemer komt niet in aanmerking wanneer de scholing op verzoek is van de werkgever, de scholing is gericht op bestaande taken in de huidige functie en wanneer de begoogde cursus niet arbeidsgericht is. De cursus of opleiding die de werknemer naast zijn werk wil volgen, wordt vergoed door het fonds Colland Arbeidsmarkt vanuit het employabilitybudget.