Workshop Ondergrond in de stad

De Stichting Postacademisch Onderwijs organiseert op 31 oktober de workshop Ondergrond in de Stad. De workshop moet verschillende partijen die te maken hebben met de ondergrond in de stad nader tot elkaar brengen.

Onder andere de Gemeenten Amsterdam, Rotterdam en de TU Delft werken aan de cursus mee. Dagvoorzitter is Prof.ir. Dirk Sijmons (landschapsarchitectuur, TU Delft). De workshop is bedoeld voor stedenbouwers, stadsontwikkelaars, planeconomen, programmamanagers, beleidsmakers, ontwerpers, uit overheid en bedrijfsleven, energie en water, woningcorporaties en adviesbureaus.

Download de flyer voor meer informatie.