Workshops op Boominfodag

Op de 6e Boominfodag die op 31 oktober gehouden zal worden in Rhenen staan voor het eerst een aantal workshops op het programma.

Lothar Gocke (Argus Electronic) zal samen met Jan Clement (Alterra-Wageningen UR) een workshop verzorgen over respectievelijk de toepassing van Tree Motion Sensoren bij stabiliteitsonderzoek en het op de kaart zetten van die bomen met Remote-sensing-technieken.

Conny Krutzen (Ministerie van Economische Zaken) en Johannes Regelink (Regelink Ecologie en Landschap) verzorgen een workshop over de Flora- en Faunawet.

Vanuit de gemeente Sittard-Geleen zal Jules Sondeijker een workshop verzorgen over boombeheer in crisistijd en zal Ed Scherps (Ed Scherps Advies) ingaan op de kansen voor zowel de aannemer als de aanbesteder op de huidige aanbestedingsmarkt.

Op vrijdag 1 november zal de New Yorkse boombeheerder Matthew Wells een workshop geven met als thema: de toepassing van onderzoek bij boomverzorging in New York.