Zelfde loon voor vaste en uitzendkrachten

Uitzendkrachten hebben vanaf 30 maart volgend jaar recht op hetzelfde loon als vaste krachten. Dat staat in het akkoord voor de nieuwe Cao voor Uitzendkrachten.

Koepelorganisatie ABU en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV hebben na intensieve onderhandelingen een akkoord bereikt over de wijzigingen in de lopende Cao voor Uitzendkrachten. De in 2012 gemaakte principe-afspraak over de ’inlenersbeloning’ wordt per 30 maart 2015 ingevoerd.

Eerste dag
Vanaf 30 maart 2015 krijgen uitzendkrachten vanaf de eerste dag een loon gebaseerd op de arbeidsvoorwaarden van de inlener. Voor groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijft een apart loongebouw van toepassing.

Dit loongebouw geldt ook voor diegene die worden bemiddeld vanuit de Participatiewet en voor mensen die via de uitzendbranche van-werk-naar-werk worden begeleid. Bonden en werkgevers zijn verder een loonsverhoging overeengekomen van 1,8% per 29 december 2014.

Wet werk en zekerheid
In de nieuwe cao is de Wet werk en zekerheid verwerkt. In lijn met het sociaal akkoord zijn er voor uitzendkrachten met ‘korte contracten’ (dag/week) meer zekerheden afgesproken. Verder mogen per 1 juli 2015 maximaal zes contracten in maximaal vier jaar worden gebruikt.

De afspraken tussen de onderhandelingsdelegaties van de ABU en de bonden worden binnenkort voorgelegd aan de leden. Na instemming van de leden is het akkoord definitief.