Zintuigmechanisme van de natuur

De Botanische Tuin van TU Delft organiseert op vrijdag 20 november het symposium ‘Zintuigmechanisme en leereffecten van de natuur’. Hierin staat de beïnvloeding van de natuur op de mens en in het bijzonder op de zintuigen centraal.

Er blijkt een directe link te zijn tussen de kenmerken van de natuur en wat onze eigen zintuigen ons vertellen. Dit is van invloed op onze gezondheid en productiviteit. Ook is de natuur op tal van manieren een wijze leermeester: als we goed naar de natuur kijken zijn we in staat prettige omgevingen te ontwerpen en slimme technische innovaties tot stand te brengen.

Lezingen
Marc van den Tweel, Directeur Natuurmonumenten, gaat nader in op de positieve effecten van de natuur. Wetenschappelijk directeur van de Botanische Tuin TU Delft, Bob Ursem, vertelt over een aantal technische toepassingen die op basis van de plantenwereld zijn ontwikkeld.

Architect Huub van Laarhoven licht toe hoe harmonische en prettige omgevingen kunnen worden gecreëerd op basis van de vormentaal van de natuur. Onderzoekers Jan de Boon en Iris Bakker tonen aan dat er een directe link bestaat tussen ons zintuigmechanisme en de natuur en leggen dit uit aan de hand van kleurpatronen in de natuur. Tevens wordt hun boek ‘De Helende Natuur met Kleur als onze Gids’ gepresenteerd.

Aansluitend aan het symposium kan deelgenomen worden aan een rondleiding door de Botanische tuin.
Robert Kees Henry, Directeur van de Groengroep te Boskoop, zal de dagvoorzittersrol vervullen. Het programma van het symposium is te vinden op www.levenswerken.eu.