Zuid-Holland verbiedt chemische bestrijding in natuur

De provincie Zuid-Holland doet chemische bestrijdingsmiddelen in de ban. Het verbod geldt voor natuurgebieden die met subsidie van de provincie worden beheerd. Een en ander staat in het Natuurbeheerplan 2021 dat door Gedeputeerde Staten is vastgesteld.

De eis geldt voor alle natuurgebieden die subsidie krijgen van de provincie. Voor de meeste natuurgebieden ontvangen de beheerders subsidie. Het verbod op chemische middelen geldt ook voor gebieden waar aan agrarisch natuurbeheer wordt gedaan.

Het provinciebestuur roept ook particuliere grondeigenaren op om insecticiden en schimmelbestrijders te mijden. Gedeputeerde Berend Potjer (Natuur): „Een gezonde natuur is de basis voor een gezonde leefomgeving. We weten dat chemische middelen verstorend werken en heel lang in de natuur kunnen achterblijven. Gelukkig zijn er andere mogelijkheden om de natuur goed te beheren. Daarom kiezen we ervoor om bij het beheer van onze natuurgebieden geen chemische middelen meer toe te staan.”

Leidraad

Het natuurbeheerplan is de leidraad voor alle beheerders van natuurgebieden in Zuid-Holland. In het natuurbeheerplan staan de doelen op het gebied van natuur, landschap en agrarisch natuurbeheer beschreven. En ook de manier waarop die doelen behaald kunnen worden.

Zuid-Holland gaat in 2021 verder met realisatie van het Natuur Netwerk, het tegengaan van negatieve effecten van stikstofneerslag en het verbeteren van de waterkwaliteit. Ook wil de provincie dat natuurgebieden zoveel mogelijk gratis en vrij toegankelijk zijn voor iedereen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties