23 miljoen extra voor Kas als Energiebron

Het kabinet trekt dit jaar 23 miljoen extra uit voor het programma Kas als Energiebron. Het gaat om extra budget voor de EHG en MEI-regelingen (€ 12,8 miljoen), € 3 miljoen voor pilots aardgasloze glastuinbouw en € 7,2 miljoen voor onderzoek, proof of principle projecten en kennisuitwisseling rondom onder meer Het Nieuwe Telen. Daarnaast investeert het kabinet in geothermie en in afvangst, opslag en levering van CO2.

LNV werkt met LTO Glaskracht Nederland aan de daadwerkelijke invulling en organisatie. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de programmerings- en besluitvormingsaanpak van Kas als Energiebron.
LTO Glaskracht Nederland is tevreden over deze investering. „Dit is een forse extra impuls voor de energietransitie in de glastuinbouw en een enorme stimulans voor ondernemers en de koers van onze brancheorganisatie, stelt voorzitter Sjaak van der Tak.

Cursus Het Nieuwe Telen

Afvangst CO2
Voor de afvangst en levering van CO2 is vandaag een tenderregeling Energie-innovatie gepubliceerd voor onder meer de cofinanciering van pilotprojecten en de ondersteuning van project specifieke kostenstudies van afvang- opslag en gebruik van CO2. De onderdelen voor CO2-afvangst staan open voor afvalbedrijven en de industrie. Verschillende afvalbedrijven werken samen met onder anderen de vereniging afvalbedrijven en LTO Glaskracht aan plannen voor CO2-afvangst.

Geothermie
Er komt € 22 miljoen beschikbaar voor EBN en TNO om de kennis van de ondergrond te vergroten over de potentie van geothermie. Dit is van belang voor gebieden in Nederland waar weinig olie- en gasboringen zijn gedaan. Het gaat om een project van EBN met TNO voor het uitwerken en aanbesteden van de herbewerking van oude bestaande seismiek en het verwerven van nieuwe seismiek.

Klimaat- en energieakkoord
Het bedrag komt uit de zogeheten klimaatenvelop van € 300 miljoen per jaar die in het regeerakkoord werd aangekondigd. Het betreft de invulling voor 2018. Hoe de komende jaren deze middelen besteed gaan worden is onderdeel van het klimaat- en energieakkoord dat in de loop van dit jaar tot stand zal komen. De glastuinbouw maakt onderdeel uit van de sectortafel Landbouw en Landgebruik onder voorzitterschap van Pieter van Geel en LTO Glaskracht zal samen met LNV de inbreng organiseren voor de klimaatopgave voor de glastuinbouwsector. Binnenkort wordt de aanpak bekend gemaakt.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties