7 innovatieve snufjes die Wageningen UR beste agro universiteit maken

Wageningen University & Research (WUR) is op de QS World Universities Ranking uitgeroepen tot beste universiteit in de land- en tuinbouw ter wereld. Maar waar heeft de kennisgigant deze naam en faam aan te danken? De website duurzaambedrijfsleven.nl heeft daarvoor 7 innovatieve agrarische snufjes uit de Wageningse koker op een rij gezet.

De QS World Universities Ranking is een toonaangevende ranglijst van universiteiten in de wereld. Wageningen UR voert voor de tweede keer de ranglijst op het gebied van land-, tuin- en bosbouw aan. De Wageningse universiteit eindigde dit jaar vóór de University of California Davis en de Cornell University, beide gevestigd in de Verenigde Staten. In de algemene ranglijst eindigde de WUR op plaats 119.

Welke 7 innovatieve projecten springen in het oog? Dat zijn onder meer:

1. Duurzame vanille uit Nederland

Wetenschappers van WUR onderzoeken de economische haalbaarheid van duurzame vanilleteelt op Nederlandse bodem. Dat is nodig, omdat er een tekort is aan natuurlijke vanille: Jaarlijks zou er een ton te weinig worden geproduceerd. Het telen van vanille in Nederland moet daarvoor een duurzaam alternatief bieden. Wanneer de teelt van deze ‘nedervanille’ op grote schaal mogelijk is, vermindert dat bovendien transportkilometers om het product te importeren. De onderzoekers verwachten de eerste Nederlandse vanille binnen drie jaar op de markt te brengen.

2. Energiezuinige kas

Onlangs nam WUR een nieuwe Winterlichtkas in gebruik. De Winterlichtkas is een nieuw kasconcept dat 10 procent lichtwinst oplevert. Dat is te danken aan een combinatie van diffuus glas, een nieuw type schermsysteem en een lichtdoorlatend schermdoek. Doordat de metalen constructiedelen van de kas wit zijn, wordt daarnaast 90 procent van het licht weerkaatst. Dat licht kunnen gewassen in de kas gebruiken voor de groei. Hierdoor is er minder kunstmatige belichting nodig, wat leidt tot energiebesparing. Eén van de proeven die in de kas wordt uitgevoerd, is een nieuwe teeltwijze voor komkommers.

3. Varkensstal van de toekomst

Ook op het gebied van veehouderij werkt WUR aan innovaties. Zo is de universiteit betrokken bij het initiatief Big Developments, waarbij verschillende kennisinstituten en bedrijven werken aan de ‘varkensstal van de toekomst’. Doel is een varkenshouderij te ontwikkelen die aan alle toekomstige milieueisen voldoet, past in het landschap, door de consument wordt omarmd en de boer geld oplevert. De varkens lopen los en zeugen kramen vrijelijk in plaats van in kraamhokken. De varkens zoeken hun eten al wroetend in de stal. Daarnaast doen ze hun behoeftes niet in hun hok, maar op een speciaal toilet. Het concept voor de stal moet in 2020 af zijn.

4. Vegetarische biefstuk

Voor wie toch geen stuk (varkens)vlees op zijn bord wil, werkt Wur hard aan de ontwikkeling van plantaardige vleesalternatieven. Dat doet de universiteit in een publiek-private samenwerking (PPS) met partners als Unilever. Het vetrekpunt hiervoor is de shear-cell-technologie, die Wur eerder ontwikkelde. Deze technologie, waarmee eerder een biefstuk met een ‘overtuigende vleesstructuur’ werd gemaakt, was vooralsnog alleen op lab- en pilotschaal beschikbaar. In het samenwerkingsproject moeten de eerste toepassingen op industrieel niveau worden gerealiseerd. Over vier jaar staat er naar verwachting een eerste productielijn. Daarmee willen de projectpartners de markt voor vleesvervangers laten groeien.

5. Resistente bananen

Onderzoekers van de WUR hebben onlangs de veroorzaker van de Black Sigatoka-ziekte in bananen ontdekt. De ziekte vermindert de kwaliteit van het fruit, waardoor bananen niet meer kunnen worden geëxporteerd en telers hun inkomsten verliezen. Door de bouwsteenvolgorde van het DNA te bepalen van de schimmel die deze ziekte veroorzaakt, hebben de onderzoekers meer inzicht verkregen in de interactie tussen de schimmel en de bananenplant. Dat geeft volgens hen aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een bananenplant die resistent is tegen de ziekte. Een optie daarvoor zou kunnen zijn om genen van tomatenplanten, die de Black Sigatoka-schimmel kunnen herkennen, in het DNA van een bananenplant in te bouwen.

6. Tomaten en aardappelen op ‘Marsgrond’

Dat tomaten nog meer kansen bieden voor duurzame landbouw, bewezen andere onderzoekers van WUR in 2015. Zij hadden toen de primeur met het kweken van een rijpe tomaat op een bodem die qua samenstelling lijkt op die van Mars. Dat wisten zij een jaar later ook te bereiken met aardappelenVerder testen de onderzoekers de teelt van onder meer rucola, bonen, rogge en tuinkers op zogenaamde Marsgrond. De bevindingen uit dit experiment moeten inzichten opleveren voor het verbouwen van gewassen in de ruimte. Tijdens lange en verre ruimtereizen is het wenselijk dat ruimtevaarders zelfvoorzienend zijn. NASA voert zelf ook experimenten uit op dit gebied. Onlangs wisten astronauten in het International Space Station (ISS) sla te kweken in de ruimte.

7. Internet of Things in landbouw

Verder kan WUR natuurlijk niet achterblijven als het gaat om Internet of Things (IoT) in de landbouw. De universiteit is dan ook aangesloten bij het EU-project Internet of Food & Farm 2020 (IoF2020). Dit project, met 71 partners en een budget van € 30 mln, heeft als doel innovatieve IoT-oplossingen te ontwikkelen die breed kunnen worden ingezet in de voeding- en landbouwsector.

Meer op Duurzaambedrijfsleven.nl:

– Duurzame breekpunten voor een ondernemend kabinet

– Waarom Bill Gates $ 8 mln steekt in onderzoek naar microben