ACM: ‘Brussel moet gasprijs onderzoeken’

Het is aan de Europese Commissie onderzoek te doen naar de oorzaken van de volgens sommige marktpartijen onverklaarbaar hoge gasprijs. Dat stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

In het onlangs door de ACM gepubliceerde ‘Visiedocument strategische prioriteiten elektriciteits- en gasgroothandelsmarkten’ concludeert de toezichthouder dat de Nederlandse gasmarkt zich volgens marktpartijen over het geheel genomen positief ontwikkelt, hoewel sommigen de gasprijs onverklaarbaar hoog vinden.

De ACM vindt het de taak van Brussel om dat te onderzoeken. De toezichthouder is eventueel bereid daaraan mee te werken via de Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) en/of het European Competition Network.

Olieprijsindexering
Los daarvan wijst ACM op een aantal mogelijke verklaringen voor de hoogte van de gasprijs. Zo kent een fors deel van de gascontracten een lange looptijd en vanuit de historie nog een olieprijsindexering. Daarnaast kent de gasmarkt nog altijd een relatief hoge concentratiegraad, waardoor concurrenten elkaars gedrag strategisch kunnen volgen. Mede als gevolg daarvan zal pas na enige tijd het effect van heronderhandeling van bestaande contracten met olieprijsindexering zichtbaar zijn.