Vakblad voor de Bloemisterij Energie Aanbevelingen voor duurzaam telen

Aanbevelingen voor duurzaam telen

0

Wageningen Economic research (WEcR) onderzocht hoe glastuinbouwondernemers aankijken tegen de transities op energie- en plantgezondheidsgebied, waarbij het accent lag op energie. Uit het onderzoek blijkt dat glastuinders reeds stappen zetten om fossielvrij te telen en willen dit ook uitbreiden. Zij geven echter aan twijfels te hebben of het mogelijk is en hoe ze het op hun eigen bedrijf moeten aanpakken.

WEcR heeft 49 diepte-interviews gehouden en een enquête uitgevoerd onder  alle (ruim 1300) leden van Glastuinbouw Nederland. Dit leverde een respons van ruim 200 respondenten op.

Aanbevelingen

Aanbevelingen uit het onderzoek zijn:

• Zorg voor een stabiel en consistent overheidsbeleid rond klimaatdoelen en residuvrij produceren om ondernemers de kans te geven hun strategie erop af te stemmen.

• Kennisverspreidings- en bewustwordingstrajecten rond de energietransitie moeten vanzelfsprekend op ondernemers gericht zijn, maar óók op het hele netwerk van adviseurs, toeleveranciers, afnemers, belangorganisaties en overheden.

• Het bieden van handelingsperspectief is een belangrijke voorwaarde om glastuinbouwondernemers te stimuleren (meer) stappen richting fossielvrij telen te zetten. Daarbij is met name aandacht nodig voor ondersteuning van kleine glastuinbouwbedrijven en glastuinbouwbedrijven buiten de clusters. Ook het ondersteunen van koplopers is en blijft belangrijk, waarbij naast investeringssubsidies ook compensatiemogelijkheden voor verliezen onderzocht zou moeten worden.

• Bestemmingsplannen moeten rekening houden met de aanwezigheid van  duurzame energiebronnen en mogelijkheden voor restwarmtelevering en ook ruimte bieden als deze mogelijkheden er zijn. Daarnaast is experimenteerruimte  belangrijk; ook in andere regelgeving. De CO2-voorziening is essentiële voorwaarde om fossielvrij te produceren en de inzet om alternatieven te ontwikkelen hebben prioriteit.

• Zorg voor vlottere of gemakkelijkere toelatingsprocedures voor middelen die de biologie in stand houden.

• Houd in toekomstig gewasbeschermingsmiddelenbeleid rekening met de wens van glastuinbouwondernemers om een soort medicijnkastje met zwaardere middelen te mogen aanhouden om in te grijpen als zich calamiteiten voordoen.

Reageer op dit artikel

avatar