’Aanvraag MIT-subsidie op 10 mei indienen’

Wie de meeste kans wil maken op subsidie in het kader van de MKB Innovatiestimuleringsregeling Regio en Topsectoren (MIT) doet er verstandig aan zijn aanvraag op de dag van openstelling in te dienen, dus op dinsdag 10 mei. Dat adviseert de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U).

Natuurlijk moet het daarbij wel gaan om een kwalitatief goed voorstel voor een innovatief product, proces of dienst, zo stelt T&U. Dit jaar is er in totaal € 55 miljoen beschikbaar voor kennisvouchers, innovatieadvies-, haalbaarheids- en R&D-samenwerkingsprojecten.

Overtekend

De MIT is een algemene regeling, waar ook veel andere sectoren gebruik van maken. In voorgaande jaren was de MIT dan ook binnen een aantal dagen overtekend. De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst, dus hoe sneller een voorstel binnen is, hoe beter. Het onderdeel R&D-samenwerking (tender) is open van 5 juli tot en met 1 september.

Houdbaarheid bouvardia
Vorig jaar kreeg in de glastuinbouw onder meer onderzoek naar verbetering van de houdbaarheid van bouvardia MIT-subsidie (€ 10.000). Het ging daarbij om onderzoek door Wageningen UR, in opdracht van kwekerij Vreeken Bouvardia en veredelaar Royal van Zanten.