Aardgas als ’transitiebrandstof’ is geen optie

Het gebruik van aardgas als ’transitiebrandstof, dus als overgang naar enkel duurzame energiebronnen, is geen optie meer. Als de Europese Unie (EU) in het huidige tempo doorgaat met het verstoken van kolen, olie en gas is de limiet voor de hoeveelheid CO2 die volgens het klimaatverdrag van Parijs mag worden uitgestoten over negen jaar bereikt. Dat blijkt uit deze week verschenen onderzoek van Milieudefensie en Friends of the Earth dat is uitgevoerd door University of Manchester, Uppsala University en Teesside University.

Alleen als EU-landen hun broeikasgasemissies fors verminderen, blijft er tot 2035 nog ruimte voor het gebruik van aardgas, concluderen de onderzoekers. Na 2035 is er zeker geen rol meer voor kolen, olie of gas. Dan is het CO2-budget dat het klimaatakkoord biedt op. Om de komende tien tot twintig jaar nog aardgas te kunnen blijven toepassen, zou het gebruik van fossiele brandstoffen jaarlijks met meer dan 10% per jaar moeten verminderen, wat tien keer sneller is dan nu in Nederland gebeurt. Het jaar 2050, waar het Nederlandse kabinet zich op richt als het om energietransitie gaat, is volgens de milieuorganisaties veel te laat.

Gasimport geen alternatief
Gas importeren via lange pijpleidingen of met tankschepen vol vloeibaar aardgas (LNG) is volgens de onderzoekers geen alternatief voor de gaswinning in Nederland. Dat is slechter voor het klimaat dan het gebruik van gas uit de Noordzee. Vooral bij de winning van schaliegas, gaswinning in landen met gebrekkig toezicht en bij transport is er volgens de onderzoekers een risico op grote methaanlekkages. Zo blijkt de negatieve impact op het klimaat van productie en transport en gebruik van vloeibaar aardgas (LNG) 20% hoger dan voor aardgas uit de Noordzee. Transport van gas via pijpleidingen over lange afstanden, zoals van Rusland naar West-Europa, kan nog schadelijker zijn.

In het rapport ’Natural gas and climate change in relation to the EU Carbon Budge’ zetten de onderzoekers op een rij wat ’Parijs’ betekent voor het gebruik van fossiele brandstoffen in de EU. Het rapport verschijnt niet toevallig. Op 6 november is de jaarlijkse klimaattop van de Verenigde Naties begonnen, dit keer in Bonn, een conferentie die nog tot en met 17 november duurt.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties