Aardwarmte kan 55 PJ energie leveren aan glastuinbouw

Aardwarmte kan in de toekomst met 55 PJ een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de glastuinbouw. Dit blijkt uit de studie WARM die in opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN) door Berenschot en Panterra Geoconsultants is uitgevoerd. Deze hoeveelheid geothermie is ongeveer twee keer zo veel als waar Glastuinbouw Nederland van uit gaat.

De studie WARM heeft de warmtevraag van de gebouwde omgeving, de glastuinbouw en de industrie (met een warmtevraag tot 100°C) in kaart gebracht en het ondergrondse potentieel van aardwarmte onderzocht. Daarna is geanalyseerd waar vraag en aanbod op elkaar aansluiten. Vervolgens is onderzocht of aardwarmte dan ook de meest kostenefficiënte warmtebron is ten opzichte van andere alternatieven voor aardgas.

„Wij denken meer in de richting van 25-30 PJ”, zegt Piet Broekharst, energiespecialist van Glastuinbouw Nederland. Gerekend vanaf het huidige energieverbruik van 100 PJ gaan we uit van eenderde energiebesparing en van de resterende 65 PJ maximaal de helft geothermie. Dit is afhankelijk van technisch economische ontwikkelingen bij geothermie, maar ook bij de alternatieven voor de warmtevoorziening, zoals bio-energie, all-electric en restwarmte.

Overigens staat in het WARM rapport een voetnoot dat de 55 PJ het uiterste bovenrandje van het potentieel is. „Ik zou het bijna het technisch potentieel noemen. Economisch is een ander verhaal; hierbij spelen kostenontwikkeling en innovatie een rol, net als van de alternatieven.”

„Maar 30 of 55 PJ, het maakt voor de opgave rond aardwarmte niet uit”, aldus Broekharst. „Er zal hard gewerkt moeten worden aan de techniek, innovatie en kostenreductie, efficiënte vergunningverlening, doorgaande professionalisering van de geothermiesector en dergelijke,”

Volgens het rapport WARM is het totale  potentieel van aardwarmte in Nederland 290 PJ, waarbij een PJ gelijk staat aan de verwarming van 30.000 woningen. Voor de gebouwde omgeving is dit 88 PJ, waarvan voor 38 PJ geldt dat aardwarmte het goedkoopste alternatief voor aardgas is. De overige 50 PJ kan ook (gedeeltelijk) door aardwarmte ingevuld worden, al zijn restwarmte of een lage temperatuur warmtebron voor deze buurten het goedkopere alternatief. Aardwarmte kan daarnaast ook een rol spelen in de verduurzaming van de industrie met  147 PJ.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties