ABN Amro verwacht gunstige jaren voor sierteelt, maar Brexit overschaduwt

Een toename van de particuliere bestedingen, een hoog consumentenvertrouwen in zowel Nederland als de eurozone en een verder dalende werkloosheid. Het zijn factoren die voor de Nederlandse sierteelt gunstig gaan uitpakken in 2018 en 2019, zo stelt ABN Amro in zijn vandaag verschenen sectorprognose voor de agrarische sector. Er is volgens de bank slechts één ’maar’: Brexit hangt als een zwaard van Damocles boven de sector.

Het hoofdkantoor van ABN Amro aan de Amsterdamse Zuidas. Foto: Shutterstock

De Brexit – en vooral de onduidelijkheden daaromheen – vormt volgens ABN Amro een belangrijk risico voor de sierteelt. „Zien we met de Brexit de terugkeer van de fytosanitaire keuring, de onderzoeken om vast te stellen dat er in planten en bloemen geen ziekten aanwezig zijn? Nemen de douaneformaliteiten toe? En zo ja: is er dan voldoende capaciteit om dit soepel te laten verlopen?”, zijn vragen die ook voor ABN Amro nog onbeantwoord blijven.

Vooralsnog verwacht ABN Amro een stijging van de volumes voor de sierteeltsector in 2018 en 2019. Uit onderzoek van Wageningen University & Research blijkt volgens de bank dat sierteeltproducten prijselastisch zijn. Stijgen de consumentenbestedingen, dan kopen consumenten daardoor ook meer bloemen en planten.

Effect van groen
Niet alleen de hogere koopkracht zorgt volgens ABN Amro voor een volumestijging. „Het wordt steeds duidelijker dat groen een goed effect heeft op mensen. Het zorgt voor een hogere mate van welbevinden en dat zou tot een hogere productiviteit, minder stress en minder ziekteverzuim leiden”, zo staat in de sectorprognose. Dat is volgens de bank reden voor werkgevers om te investeren in groen op kantoor. Ook in de publieke ruimte wordt groen steeds belangrijker. Nu steden groter worden doordat steeds meer mensen naar de stad trekken, is groen nodig voor het welzijn van mensen. In architectuur wordt groen dan ook steeds meer geïntegreerd in gebouwen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties