Advies aan ledenraad: geen audits op Floriday, certificering en RFH-directie

De voorzitters van de ledenraad, directie en raad van commissarissen van Royal FloraHolland adviseren de ledenraad om geen audits uit te voeren op Floriday, verplichte certificering en de directie van Royal FloraHolland. Ze nemen wel het verzoek van de noodrempetitie over om de ledenraad meer in zijn kracht te zetten.

Vandaag (vrijdag 2 april) hebben de voorzitters van de ledenraad, raad van commissarissen en directie van Royal FloraHolland een advies uitgebracht aan de ledenraad over de noodrempetitie. Marcel van Tol, Jack Goossens en CEO Steven van Schilfgaarde adviseren om het verzoek deels in behandeling te nemen.

Geuite zorgen

Ze adviseren de ledenraad om niet in te gaan op het verzoek om audits uit te voeren. Volgens het drietal bieden de statuten en het reglement Ledenraad de ledenraad hier geen bevoegdheden voor. De voorzitters benadrukken wel dat ze gehoor willen geven aan de geuite zorgen. „Wij willen aan de slag met de signalen die in de petitie naar voren zijn gebracht. We hebben die ook vanuit de markt ontvangen.”

Voorzitter van de ledenraad van Royal FloraHolland Marcel van Tol.

Van Tol, Goossens en Van Schilfgaarde adviseren de Ledenraad om één verzoek van de petitieondertekenaars deels in behandeling te nemen. Het gaat om het verzoek om de adviesrol van de ledenraad te versterken. Zo ontstaat draagvlak bij leden en stakeholders in de sector. Het gaat hier om besluiten over Floriday, Floriway en digitale milieuregistratie en milieucertificering.

Tijdens de overlegvergadering van 19 maart tussen ledenraad en vertegenwoordigers van de leden die het verzoek ondersteunen, gaven deze aan dat leden zich bij deze onderwerpen niet of onvoldoende gehoord voelen. Zij gaven ook aan dat de petitie er mede op gericht is om de ledenraad in zijn kracht te zetten.

Eerder deze week gaven Van Schilfgaarde en CFO David van Mechelen in een column aan de ledenraad eerder bij de uitvoering van de strategie te betrekken. „Dus al vanaf het moment van probleemanalyse in plaats vanaf het moment van de oplossing. We gaan meer samen plannen ontwikkelen. De regie- en begeleidingsteams blijven hierbij van onschatbare waarde.”

Externe expertise

Van Schilfgaarde en Van Mechelen willen de ledenraad ook ondersteunen met (externe) expertise bij de uitvoering van zijn taken. Op deze manier kan de rol van de Ledenraad richting zowel directie als leden beter worden ingevuld.

De Ledenraad besluit tijdens de formele ledenraadvergadering op 22 april of er een extra ledenraadvergadering komt. In de extra vergadering van de ledenraad kunnen de verzoekers hun stellingen ten overstaan van de ledenraad toelichten. Leden die het verzoek niet door ondertekening van de petitie hebben gesteund, kunnen in die extra vergadering reageren.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties