Agriport A7 boort vijfde en zesde aardwarmteput

In glastuinbouwgebied Agriport A7 is Energie Combinatie Wieringermeer (ECW) afgelopen vrijdag 17 maart begonnen met het boren van een vijfde aardwarmteput, meldt ECW-directeur Robert Kielstra. Zodra de boring van de nieuwe injectieput klaar is, verschuift de boortoren naar een andere locatie in het gebied, waar een nieuwe productieput zal worden geboord.

 

De twee boringen zullen volgens Kielstra in totaal honderd tot honderdvijftig dagen duren. Daarbij zal naar 2,3 tot 2,5 km diepte worden geboord om uiteindelijk water van circa 92ºC naar boven te kunnen halen. „De putten moeten eind dit jaar in bedrijf zijn”, aldus Kielstra.

 

De boortoren voor de vijfde put staat aan de Tussenweg in Middenmeer. Als die is geboord, wordt de toren verplaatst naar de Oostlanderweg voor de boring van de zesde put. Op deze locatie komt ook een nieuw bedrijfspand met onder meer een ’operator-room’.

 

Agriport A7 telt momenteel twee aardwarmtedoubletten (vier putten), die nu dus worden uitgebreid met een extra injectie- en productieput. De huidige doubletten – die in 2014 en 2015 in bedrijf werden genomen – voorzien voor zo’n 15% in de warmtebehoefte van de tien glasgroenteteeltbedrijven die Agriport A7 telt. Uiteindelijk wil het gebied zestien putten in productie hebben, waarmee de warmtebehoefte voor 50% kan worden ingevuld. Om die ambitie te bereiken, is het plan om vanaf 2018 of 2019 twee oude gasputten te gaan hergebruiken voor de winning van geothermie.

 

N.B. Bovenstaand filmpje geeft de boring weer van het doublet dat in 2015 in gebruik werd genomen.