Alle waterstromen rondom teeltwisselingen zijn risicovol

Alle waterstromen die tijdens de teeltwisseling vrijkomen in de reinigings- en ontsmettingsstappen kunnen gewasbeschermingsmiddelen bevatten. Hergebruik of zuivering zijn daarom essentiële opties om overschrijding van de emissienormen te voorkomen. Dat is de conclusie in het eindrapport ‘Waterstromen afwijkend van drainwater’.
Het advies is daarom de waterstromen zoveel mogelijk op te vangen en te hergebruiken in de teelt. Indien dit niet mogelijk is of wenselijk wordt geacht, dan is zuivering van het water met een BZG-goedgekeurde installatie emissie van gewasbeschermingsmiddelen een goede keuze.

Resultaat

Het reinigingsproces van de teeltwisseling bestaat uit diverse stappen waarbij veel water wordt gebruikt, dat in potentie gewasbeschermingsmiddelen kan bevatten en in sommige gevallen ook stikstof. Hergebruik van het water is pas mogelijk als het kan worden opgevangen. Voor het reinigen van de irrigatieleidingen is hiervoor in veel gevallen een aanpassing van het teeltsysteem nodig. Nu worden de einddoppen van de leidingen afgedraaid en komt het water op de ondergrond terecht.
Aanleggen van een (afsluitbare) retourleiding zorgt voor een mogelijkheid dit water op te vangen. Tegelijkertijd creëert deze oplossing mogelijkheden om ook tijdens de teelt het water te circuleren vóór een gietbeurt, zodat bijvoorbeeld een wijziging van bemestingsrecept of toediening van een druppelmiddel bij alle planten tegelijk aankomt.

Hergebruik

Een criterium voor hergebruik van de waterstromen is het effect van het gebruikte reinigings- of ontsmettingsmiddel op het gewas. Advies is om, indien mogelijk, producten te gebruiken die geen negatief effect hebben op het gewas. Restanten die eventueel in het teeltsysteem achterblijven na het schoonmaakproces, zorgen dan ook niet voor schade aan het gewas. Hierdoor kan het eerste drainwater, na opstart van de teelt, ook makkelijker worden hergebruikt.

Ook andere waterstromen dan drainwater

Het eindrapport is de afsluiting van het eerste werkpakket van het project ‘Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten I’. Daarnaast zijn binnen het project ‘best practices’ ontwikkeld. Deze zijn beschikbaar gesteld in verschillende notities. Rondom de teeltwisseling kunnen immers lozingen optreden die mogelijk de waterkwaliteit van het oppervlaktewater negatief beïnvloeden. Doel van het project was om meer inzicht te krijgen in de samenstelling van waterstromen in de teelt, anders dan drainwater.
Het project is uitgevoerd door WUR en KWR en valt onder de publiek-private samenwerking Glastuinbouw Waterproof. De financiering van het private gedeelte is voor een groot deel afkomstig van Stichting Programmafonds Glastuinbouw.
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties