Vakblad voor de Bloemisterij Energie Warmtenet alleen kansrijk als CO2-voorziening meer bedrijfszeker wordt

Warmtenet alleen kansrijk als CO2-voorziening meer bedrijfszeker wordt

0

Een warmtenetwerk voor de glastuinbouw heeft alleen kans als de CO2-voorziening meer bedrijfszeker wordt. Dat stellen de besturen van de nieuwe warmtecoöperaties Noordpolder (Berkel en Rodenrijs) en Wilgenlei (Bleiswijk), die woensdag formeel zijn opgericht. In beide glastuinbouwgebieden willen ondernemers samen de mogelijkheden onderzoeken om aan te sluiten op een toekomstig warmtenet. Bij de warmtecoöperatie Wilgenlei is inmiddels ruim 50 ha glas aangesloten. Bij de coöperatie Noordpolder is dat 130 ha.

Het gebied Noordpolder in Berkel en Rodenrijs ligt in het verlengde van de bestaande RoCa-leiding. De capaciteit van die leiding kan mogelijk ook worden gebruikt voor de aanvoer van havenwarmte naar een lokaal warmtenet. Vanuit de warmtecoöperatie wordt inmiddels de vraag geïnventariseerd en zijn de eerste gesprekken met de beheerder van de leiding gevoerd.
De Wilgenlei ligt tussen de Roca-leiding en de nog aan te leggen ’Leiding over Oost’ aan de westzijde van de Rotte. Ook vanuit deze warmtecoöperatie lopen inmiddels gesprekken met partijen die warmte kunnen leveren. LTO Glaskracht Nederland ondersteunt het proces en de werkzaamheden in beide gebieden.

Warmte én CO2 uit havengebied
De behoefte van beide gebieden aan warmte en CO2 past goed bij de ambitie van de Rotterdamse haven, zoals recent werd gepresenteerd door het Havenbedrijf Rotterdam. Een alliantie van havenbedrijven heeft afgesproken om havenwarmte beschikbaar te stellen aan de bebouwde omgeving en de glastuinbouw én om CO2 af te vangen. Tevens is twee weken geleden de Warmte-alliantie Zuid-Holland gevormd waarin afspraken zijn gemaakt voor ontwikkeling van de benodigde warmte-infrastructuur in Zuid-Holland.

Beide warmtecoöperaties hebben contact met en volgen de ontwikkelingen in de Zuidplaspolder. Daar vordert de warmtecoöperatie met de uitwerking en berekeningen van de businesscase. Met de nodige aanpassingen kan die de komende tijd als voorbeeld dienen voor de businesscase in de beide nieuwe warmtecoöperaties.

Reageer op dit artikel

avatar