Home Warmtenet alleen kansrijk als CO2-voorziening meer bedrijfszeker wordt Oprichting warmtecoöperaties Noordpolder en Wilgenlei

Oprichting warmtecoöperaties Noordpolder en Wilgenlei

Bestuursleden van de warmtecoöperaties Wilgenlei en Noordpolder ondertekenen de oprichtingsakten onder toeziend oog van de notaris.