Ammerlaan TGI krijgt mogelijk financiële steun gemeente voor nieuw aardwarmtedoublet

Potplantenkwekerij Ammerlaan The Green Innovator, die sinds afgelopen zomer vanwege een leidingbreuk geen aardwarmte meer kan leveren, krijgt mogelijk een lening van €5 miljoen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp voor de aanleg van een nieuw aardwarmtedoublet en uitbreiding van het aardwarmtenetwerk. Een voorstel daartoe is inmiddels door het college van B & W voorgelegd aan de gemeenteraad, die er op 22 februari een beslissing over neemt.

Voor Ammerlaan is de gemeentelijk lening van cruciaal belang omdat het bedrijf anders geen leningen krijgt van de Rabobank en de provincie Zuid-Holland. Om hoeveel geld het in totaal gaat, willen betrokkenen niet zeggen. Zonder Rabobank, provincie en gemeente als financiers komt de aardwarmteproductie van Ammerlaan definitief stil te liggen. Een aantal glastuinders in de Noordpolder, appartementen in Pijnacker-Noord, een zwembad en een school zouden voor hun verwarming dan weer op aardgas zijn aangewezen.

In september vorig jaar heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp overigens al een intentieverklaring voor een lening afgegeven. Op basis daarvan heeft de potplantenkwekerij inmiddels SDE+ exploitatiesubsidie weten binnen te halen.

Dubbele buis
Uit onderzoek blijkt dat het boren van een nieuw aardwarmtedoublet en het voorlopig afsluiten van het bestaande doublet technisch en financieel gezien het verstandigst is voor Ammerlaan. De kwekerij heeft inmiddels gekozen voor een verbeterd putontwerp, waarbij direct een dubbele buis wordt geplaatst in de productieput, wat meer productiezekerheid biedt en toekomstige breuken voorkomt. Doordat het nieuwe aardwarmtedoublet drie keer zoveel capaciteit zal krijgen als het huidige, kunnen meer nabijgelegen glastuinbouwbedrijven en woonwijken van aardwarmte worden voorzien.

Uitbreiding aardwarmtenetwerk
Ammerlaan wil daarom zijn aardwarmtenetwerk in twee fasen uitbreiden. In de eerste fase (2018-2020) worden vrijwel alle glastuinbouwbedrijven in de Noordpolder aangesloten. Daarmee is twee derde van het verwachte vermogen belegd. In de tweede fase (na 2020) wordt gekeken hoe het resterende vermogen ingezet kan worden. Mogelijk kunnen telers in de glastuinbouwgebieden FES Oostland, de Zuidpolder en Balij worden aangesloten, maar ook de nieuwe woonwijken De Scheg, Ackerswoude Zuid en de bestaande woongebieden Klapwijk en Centrum.

Warmterotonde
Daarnaast kan het aardwarmtenetwerk van Ammerlaan gekoppeld worden aan dat van de nabijgelegen tomatenkwekerij Duijvestijn. De twee bedrijven zouden daarmee in totaal 44 MWth duurzame warmte produceren. Vervolgens kan de nieuw te ontwikkelen geothermiebron van de TU Delft aankoppelen. Nog weer later is aankoppeling van een nog te ontwikkelen aardwarmtebron onder Ypenburg/Dwarskade en van restwarmteleveranciers uit de Rotterdamse haven een optie, waarmee realisatie van de Warmterotonde Zuid-Holland binnen bereik komt. De betrokken partijen spreken in dat kader over het regionaal warmteproject Delft-Pijnacker-Nootdorp-Lansingerland.

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties