Aquathermie rendabel te rekenen in perkplanten

In de perkplantenteelt is aquathermie een reëel, duurzaam en rendabel alternatief voor gasgestookte teelt. Dat blijkt uit een rekencase uitgevoerd door Bart van Meurs op verzoek van Kas als Energiebron. De techniek wordt nu nog sporadisch toegepast, maar heeft de potentie voor duurzame verwarming in de glastuinbouw.

Gerekend is aan een fictief referentiebedrijf met perkplanten van 2 ha en een gasbehoefte van 10 m3 per m2. Op basis van de hoeveelheid warmte die van mei tot en met augustus kan worden geoogst in het oppervlaktewater, is aannemelijk dat het volledige referentiebedrijf met aquathermie is te verwarmen. Bij een looptijd van 10 jaar is de businesscase voor respectievelijk een gasgestookte ketel en aquathermie nagenoeg gelijk bij een all-in gasprijs van 0,45 euro per kuub. Ondanks de variabelen die in de berekening zitten, is aquathermie voor het referentiebedrijf in een de toekomst een reëel, duurzaam en rendabel alternatief voor de gasgestookte teelt.

Koppert Cress

De case is gebaseerd op ervaringen bij Koppert Cress in Monster, waar de techniek in de praktijk zeer rendabel is en waar de extra investering die Koppert Cress heeft moeten doen voor de toepassing van aquathermie is nihil geweest.

Bij Koppert Cress wordt de noodkoeling voor de watergekoelde LED-belichtingsarmaturen gebruikt voor de winning van warmte uit oppervlaktewater. Over het referentiejaar is door Koppert Cress 3.455 gigajoule aan thermische energie gewonnen uit het oppervlaktewater. Ruwweg is dit 10 tot 15% van de jaarlijkse warmtebehoefte van het bedrijf.

Ook het onderhoud is geen significante component. Derhalve is het rendement van de installatie de besparing op inkoop gas. Met een rendement van ruim 24.000 euro over het referentiejaar, is de techniek zeer rendabel. Ook draagt de techniek significant bij aan de bedrijfsdoelstelling onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en de CO2-voetafdruk te reduceren.

SDE++

Door verschillende partijen, waaronder Glastuinbouw Nederland, is gepleit om aquathermie op te nemen in de nieuwe SDE ++ regeling die in 2020 van kracht moet worden. Het idee achter de stimuleringsregeling duurzame energie is om bedrijven te compenseren voor de onrendabele top bij gebruik van duurzame alternatieven voor gasstook. Concreet dicht de subsidie dan het gat tussen de kosten van aquathermie en de huidige gasprijs.

Een uitgebreid artikel over aquathermie bij Koppert Cress stond in de Bloemisterij 12 van dit jaar. Lees het hier online nog een keer na.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties