Areaal buitenbloemen licht afgenomen

  Het areaal bloemkwekerijgewassen in de vollegrond is in 2016 met 1,4% geslonken naar 2.760 ha. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

  De CBS-categorie bestaat uit overige bloemkwekerijgewassen (voornamelijk zomerbloemen, maar ook sierheesters, snijgroen en droogbloemen) en de teelt van bloemzaden. Het areaal overige bloemkwekerijgewassen daalde met 30 ha naar 2.350 ha en het areaal bloemzaden met 10 ha naar 410 ha.

  Het areaal tuinbouw in de open grond is sinds de eeuwwisseling toegenomen van 81.060 hectare tot 91.800 hectare in Nederland. Deze groei komt vooral voor rekening van de bloembollenteelt, de boomkwekerij en de teelt van vollegrondsgroenten.

  Flinke groei bollenteelt
  Na wat ups en downs is in de bloembollensector sprake van een behoorlijke groei van het areaal. De laatste drie jaar groeide het areaal met 12%. In 2016 was het totale teeltareaal meer dan 26.000 hectare, waarvan de helft met tulpen.

  Opvallend is ook de ontwikkeling die het broeien van bloembollen sinds 2000 heeft doorgemaakt. In die periode verdubbelde bij tulp de productie van het aantal stelen van 1 miljard stuks tot ruim 2 miljard. Wel nam het aantal bedrijven dat zich bezighoudt met de tulpenbroei af van 970 tot 360.

  De hyancinten- en narcissenbroei bleef nagenoeg gelijk in vergelijking met vorige. De broei van overige bolgewassen kent een zeer grillig verloop. In 2015 steeg het van 1.180 naar 4.570 ton om vervolgens weer in te zakken naar 3.040 ton in 2016.